Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Hur ska det se ut i Lysekils kommun år 2030?

Klippor och hav

Elever från Gullmarsgymnasiet bidrog med sina tankar om framtiden i Lysekils kommun.

Lysekils kommun håller på att ta fram en ny vision och en ny översiktsplan i ett arbete som vi kallar Lysekil 2030. Arbetet handlar om vår gemensamma framtid och hur vi vill att det ska se ut i Lysekils kommun år 2030.

En stor och viktig del av processen handlar om att samla in tankar och berättelser från dig som bor här och dig som besöker oss. Ett av de redskap vi använder är webbenkäten Lysekil 2030.

Dialogträffar

Innan skolavslutningen fick 75 elever från årskurs två på Gullmarsgymnasiet möjlighet att bidra med sina synpunkter och idéer. Efter en kort presentation av arbetet med ny vision och ny översiktsplan fick eleverna enskilt svara på webbenkäten Lysekil 2030. Förhoppningen är att dialogtillfället ska resultera i att fler unga svarar på enkäten.

Tidigare har dialogträffar även anordnats på SFI (svenska för invandrare) och Familjens hus i syfte att få med så många målgrupper som möjligt.

Dialogen kommer att fortsätta och bland annat uppmärksammas i vårt evenemangstält under seglingstävlingen Lysekil Women’s Match den 8-13 augusti.

Dela med dig – besvara webbenkät Lysekil 2030

Webbenkäten Lysekil 2030 är öppen för alla och finns här på vår webbplats till och med den 31 augusti. Ta möjligheten att berätta om dina tankar om framtidens kommun, använd länken nedan och dela med dig!

Enkäten är nu avslutad och finns inte längre att svara på.

Dela med dig på sociala medier

Du kan också dela med dig av dina tankar på sociala medier, märk ditt inlägg med #lysekil2030.