Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Gullmarens centercourt fick 2017 års folkhälsopris

Representanter från Gullmarens Centercourt, GCC visar upp diplomet.

Gullmarens Centercourt, GCC, var glada för folkhälsopriset.

Den 6 juni delades det första folkhälsopriset i Lysekils kommuns historia ut.

Det var föreningen Gullmarens Centercourt, GCC, som fick motta priset som bestod av ett diplom och en summa av 6000 kr.

- Vi i föreningen Gullmarens Centrer Court är oerhört glada över detta pris. När man inom idrotten får ett pris så betyder ju detta att man gjort något bra, säger Dag Jönsson, ordförande i GCC.

Det är folkhälsopolitiska rådet i Lysekils kommun, ett politiskt samarbetsorgan mellan
Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen, som under våren beslutat att inrätta ett folkhälsopris.

Ska stimulera till förbättrad folkhälsa

Till detta första folkhälsopris nominerade rådet själva ett flertal kandidater men nästa år kommer allmänheten också att kunna lämna in sina nomineringar under tidig vår. Priset syftar till att uppmuntra och uppmärksamma initiativ som stärker och stimulerar en förbättrad folkhälsa i Lysekils kommun.

- Det är inte bara kommunen och regionen som bedriver folkhälsoarbete. En stor del av folkhälsoarbetet bedrivs av ideella sektorn men även andra aktörer. På detta vis hoppas vi kunna uppmärksamma och visa uppskattning för olika typer av folkhälsoinitiativ som bedrivs i vår kommun, säger Lars Björneld, ordförande i Folkhälsopolitiska rådet.

Engagemang och hjärta

Motiveringen till pristagarna löd:

”Föreningen har med stort engagemang och hjärta utvecklat och breddat föreningens utbud för att nå nya målgrupper. På så vis har man bidragit till en mötesplats för kommunens invånare där idrott och gemenskap på ett prestigelöst sätt står i fokus.”

- GCC kommer att fortsätta jobba vidare på denna inslagna väg för att ge så många möjlighet att idrotta. Vi har inga krav på att man måste vara bäst inom idrotten, det skall vara kul att
utöva idrott och det ska ske på barnens villkor, säger Dag Jönsson