Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Gå på byggnadsvårdscafé i vår

Se Huset och Slow House bjuder in till byggnadsvårdscaféer med start tisdagen den 4 april.

Projekt Se Huset i samverkan med Slow House genomför under våren tre nätverksträffar på temat framtidens byggnadsvård.

Vi vänder oss till er husägare, byggare, hantverkare, mäklare och andra aktörer som har att göra med äldre hus, och då menar vi hus byggda före mitten av 1900-talet. Och vi vänder oss till alla er som är intresserade av att ge byggnadskulturen i vårt område en bättre och starkare
framtid.

Idag är traditionellt byggda hus utrotningshotade

Inte för att de rivs och försvinner utan för att de byggs om till nya hus med nya material.

Se Huset vill särskilt arbeta med hur vi skapar en bättre dialog och samverkan mellan olika
kompetenser inblandade i ombyggnader. Lika viktigt är hur vi tillsammans skaffar oss kunskap och metoder så att mer av husens karaktär, identitet och material kan tas om hand och byggnadsvårdas.

Se Huset sätter också sökarljuset på hur byggnadsdelar från äldre hus kan återvinnas och återbrukas.

Byggnadsvård efter framtidens behov och utmaningar

Genom att komma på caféträffarna är du med och kan påverka den förstudie om framtidens Se Huset som just nu pågår med stöd från Fyrbodals kommunalförbund. Där arbetar vi med
att utveckla innehåll och metoder för en byggnadsvård anpassad efter dagens och
framtidens behov och utmaningar.

Målet är att tillsammans med ytterligare intresserade kommuner i Bohuslän få stöd för att etablera och lägga grunden för ett konkret och inspirerande byggnadsvårdsarbete.

Tre cafétillfällen under våren

Byggnadsvårdcafé 1

4 april 2017 klockan 16.00 - 18.00.
Medborgarrummet, Lysekils kommunhus.

Byggnadsvårda –hur gör man?
Vi vänder oss särskilt till dig som är nyfiken på byggnadsvårdens metod och tanke.

Byggnadsvårdscafé 2

9 maj 2017 klockan 16.00 – 18.00.
Lysekil Centrum Lab i Gallerian.

Byggnadsvård –kan det löna sig?
Vi vänder oss särskilt till dig som arbetar professionellt med ombyggnad, försäljning och
stadsplanering.

Byggnadsvårdscafé 3

17 maj 2017 klockan 16.00 – 18.00.
Skaftö Folkets Hus, Grundsund.

Återträffen – rullande byggnadsvård?
Vi vänder oss särskilt till alla er som stöttade och besökte Se Huset under utställningen
2017. Tillsammans rullar vi byggnadsvården vidare.

Anmälan

Gör din anmälan till ett eller flera cafétillfällen genom att kontakta Stina Norén Hermansen på epost: stina.hermansen@lysekil.se, eller telefon: 0523-613355.

Deltagande är kostnadsfritt. I sann caféanda bjuds det på kaffe och smörgås.

Välkommen!

Anita Larsson Modin, projektledare
tita.modin@gmail.com
0707 790946

Om Se Huset

Se Huset är ett samarbete mellan Lysekils kommun
och Nätverket Slow House. Se Huset vill öka kunskapen om den äldre bebyggelsen,
inspirera oss att se husens kvaliteter och betydelse för miljön och utveckla metoderna för en framtidsinriktad och hållbar byggnadsvård. .