Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fem frågor till Sofie Granberg

Foto på Sofie Granberg.

Läs intervjun med Sofie Granberg som praktiserat på planenheten i Lysekils kommun.

Sofie Granberg läser masterprogrammet ”Design for Sustainable Development” vid Chalmers Tekniska Högskola. Under juli och augusti har hon praktiserat på planenheten i Lysekils
kommun. Här svarar Sofie på fem frågor om sin praktik.

Vad har du fått göra under din praktikperiod?

Jag har fått hoppa in och arbeta med tre pågående planeringsprojekt; detaljplanen för sjukhusområdet, programmet för den kommande översiktsplanen och workshoparbetet med Norra Hamnstranden.

Det sistnämnda är ett pilotprojekt inom ramen för projekt Urban Platsinnovation där Lysekils kommun utvecklar en metod för hållbar stadsutveckling. De olika arbetsuppgifterna har varit
vitt skilda. Jag har fått skriva rapporter, göra platsanalyser, möta invånare och medverkat i dialogarbetet.

Vad har varit roligast och mest givande?

Det roligaste har varit de omväxlande projekten på olika skalor, från översiktsplanering till detaljplanering. Jag har fått en inblick i hela spektrat av den kommunala planeringen, vilket är viktigt för att förstå hur olika planeringsfrågor hänger ihop och påverkar varandra. Det har
gjort att jag har fått använda och bredda alla mina tidigare kunskapsområden.

Vilka erfarenheter tar du med dig från din praktik?

Kommunens dialogarbete har varit spännande att få ta del av. Jag ser medborgardialog som en av de viktigaste delarna i planeringen, där lokal kunskap och gemensamma visioner är
grundläggande för att vi ska kunna jobba mot en mer hållbar utveckling.

Att kommunen också arbetar aktivt med ekosystemtjänster som grundläggande utgångspunkt för planeringen är något jag kommer att ta med mig. Det är ett hett och viktigt ämne som diskuteras på min utbildning, så att få se Lysekil kommun överföra det till praktiken har
varit inspirerande.

Hur ser framtidsplanerna ut – vad vill du göra?

Det första som väntar mig är mitt exjobb, som kommer att göras till våren. Efter min examen hoppas jag kunna få fortsätta att arbeta med varierande planeringsuppgifter, med fokus på hållbar stadsutveckling och planering, både kommunalt och inom den privata sektorn.

Att få jobba med internationella utvecklingsprojekt skulle också vara spännande. Så vem vet, kanske återvänder jag till Lysekil eller så jobbar jag på UN-habitat i Nairobi …

Om du fick beskriva din praktikperiod med tre ord – vilka skulle det vara?

Omväxlande, välkomnande och inspirerande.