Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fem frågor till Maria Hemlin

Foto på Maria Hemlin.

Personalchef Maria Hemlin berättar om ansvarsområden, utmaningar och vad som är bäst med jobbet som personalchef.

Maria började i Lysekils kommun 2014 och hade då rollen som personalutvecklare. Senare fick hon uppdraget som tillförordnad personalchef och från och med juli 2016 är Maria ordinarie personalchef för Lysekils kommun. Här svarar Maria på fem frågor om det aktuella läget.

Vilka ansvarsområden har personalenheten?

Personalenheten är en stödfunktion vilket innebär att vår roll är att stötta kommunens chefer i frågor som rör personal, arbetsmiljö, arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning.

Är det något speciellt område som är aktuellt just nu?

Vi fortsätter arbetet med verksamhetsutvecklande lönesättning och alla tillsvidareanställda medarbetare har fått en inbjudan till information. I våras fick chefer och fackliga representanter utbildning i samma ämne och syftet är att det ska bli en tydlig koppling mellan medarbetarsamtal och lönesamtal.

Lite senare i höst ligger fokus på arbetsmiljöfrågor och chefer med respektive skyddsombud kommer att få utbildning inom arbetsmiljöområdet av personalutvecklarna och fyra huvudskyddsombud.

Vi arbetar också med att ta fram policys, riktlinjer och rutiner inom alla delar av personalområdet. Tanken är att dessa ska fungera som stöd och underlätta vardagen för både chefer och medarbetare.

Vilka utmaningar ser du för Lysekils kommun?

För vår framtida utveckling är det viktigt att Lysekils kommun är en attraktiv arbetsgivare. Vi behöver vara attraktiva både för nya och befintliga medarbetare så att vi behåller kompetensen och kunskapen hos oss.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag har en väldigt bra arbetsgrupp som är kompetent, driven och vill utveckla verksamheten. Jag uppskattar också att få arbeta med helheten och att vara med och skapa tydliga grunder inom personalområdet vilket bidrar till en trygg organisation. Dessutom är ingen dag den andra lik vilket är roligt och utmanande.

Om du skulle beskriva Lysekils kommun med tre ord – vilka ord skulle det bli då?

Då får det bli närhet, vardagslyx och stolthet.
Närhet för att det är nära till både chefer och medarbetare och för att organisationen är lagom stor för att fortsätta utvecklas. Vardagslyx för att vi har så nära till hav, skog, landsbygd och stad. Stolthet säger jag eftersom jag upplever att vi som jobbar i Lysekils kommun är stolta över vår verksamhet och det som finns här.