Meny

Fem frågor till Leif

Foto på kommunchef Leif Schöndell.

Leif Schöndell är kommunchef i Lysekils kommun. Här svarar Leif på fem frågor om det aktuella läget.

Medborgarundersökning och medarbetarenkät

Den här hösten har Lysekils kommun genomfört både en medborgarundersökning och en medarbetarenkät. Vad kan du berätta om undersökningarna?

Jag vill börja med att tacka alla som tagit sig tid att besvara enkäterna, både medborgare och medarbetare. Undersökningarna är viktiga för oss i utvecklingsarbetet med den kommunala servicen och Lysekils kommun som arbetsplats.

Vi har fått förhandsinformation om medborgarundersökningen från Statistiska Centralbyrån och kommer inom kort att få aktuella rapporter. Mer information om våra resultat kommer så snart vi får undersökningen i sin helhet. Det vi kan säga redan nu är att vi kan se en förbättring i våra resultat jämfört med den senaste medborgarundersökningen 2014. Vi ser också flera utvecklings- och förbättringsområden och jag ser framemot att få helhetsbilden.

När det gäller medarbetarenkäten så håller personalavdelningen just nu på att producera resultatrapporter för våra olika enheter. Resultaten kommer att lyftas av respektive chef på arbetsplatsträffarna i början av året. Hela 74 procent av våra medarbetare har svarat på enkäten, vilket är ett gott resultat med tanke på att det är första året som undersökningen genomförs.

Totalt för kommunen ser resultaten ganska bra ut även om det finns skillnader mellan och inom förvaltningarna. Särskilt tydligt är att de allra flesta medarbetare känner hög motivation för sina arbetsuppgifter – man vill bidra till en bättre vardag för kommuninvånarna.

Styrmodell och budgetarbete

Förra hösten beslutades om en ny styrmodell för Lysekils kommun och 2017 är första året då vi arbetat med modellen fullt ut. Vad gör du för reflektion kring detta?

Vi håller på att summera 2017 och processen med kommunens årsredovisning är igång. Det kommer att bli förändringar i årsredovisningens upplägg med ett större fokus på vår verksamhet vilket känns positivt.

Samtidigt jobbar våra chefer med att planera 2018 genom att ta fram verksamhetsplaner för kommande år utifrån de beslutade detaljbudgetarna.

Dessutom har budgetprocessen inför 2019 startat där våra förtroendevalda har fått en genomgång av Lysekils kommuns finansiella profil från Kommunforskning i Västsverige. Vi har även haft en dialogdag tillsammans med kommunstyrelsen och nämndernas presidier och bland annat gjort en SWOT-analys (styrkor och svagheter) på visionen Lysekil 2030.

Så just nu arbetar vi med tre år samtidigt, vilket kan upplevas som förvirrande, men som i själva verket ger oss goda förutsättningar att planera och leda verksamheten på ett bra sätt.

Skyltsöndag

Söndagen den 3 december var det skyltsöndag i Lysekils centrum och projekt Urban Platsinnovation anordnade en tävling om bästa julskyltningen. Vad tror du att den här typen av aktivitet betyder för en levande centrumkärna?

Tillsammans kan vi åstadkomma mycket och det är positivt att vi samlas runt gemensamma aktiviteter som denna. Vi har en otroligt fin stadskärna som vi ska vara stolta över och använda.

Jag kan också passa på att berätta att fastighetsägare och exploatörer blivit inbjudna till ett informationsmöte med anledning av att vi behöver fler bostäder i samband med Preemraffs utvecklingsplaner. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även bjudit in fastighetsägare i centrala Brastad för att prata om utvecklingsmöjligheter i Brastad centrum.

25 år för invånarna i Lysekils kommun

Torsdagen den 7 december firades de medarbetare som arbetat för Lysekils kommun i 25 år. Hur uppmärksammades detta?

Det blev jubileumsmiddag på Havets Hus med god mat och utdelning av gåvor. Som alltid var det roligt att få träffa några av de medarbetare som valt att jobba för invånarna i Lysekils kommun under en lång tid.

Vi som arbetar i en kommun har några av Sveriges viktigaste jobb och gör skillnad i människors vardag – det ska vi vara stolta över.

Lucia

Vi närmar oss lucia med stormsteg och tisdagen den 12 december är det luciatåg i Lysekils kyrka med efterföljande fackeltåg och sång. Har du någon egen luciatradition som du vill dela med dig av?

Luciafirandet har alltid funnits där och varit viktigt genom livets olika faser – det har varit på barnens förskola, på arbetsplatser, i föreningsliv eller någon konsert. Att på något sätt fira Lucia är ett måste och i år kommer jag att ta upp en tradition som legat nere några år – onsdagen den 13 december blir det lussefest med Folkdanssällskapet Victoria i Göteborg.

Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt att önska alla en fin Lucia – passa på att fira ljuset i mörka december.