Meny

Fem frågor till Leif oktober 2016

Leif Schöndell är kommunchef i Lysekils kommun. Här svarar han på fem frågor om det aktuella läget.

På gång

Vad är aktuellt i verksamheten just nu?

Arbetet med att införa den nya styrmodellen rullar på med utbildningar för både chefer och politiker. Det är bra diskussioner och stort engagemang vilket ger goda förutsättningar för det fortsatta arbetet.

Varje nämnd har särskilda dialogmöten för att bearbeta nämndens budget som förutom ekonomiska ramar också innehåller utvecklingsmål och strategier för att nå målen. Nämndernas budgetar inför 2017 ska vara klara under november.

Delårsrapporten

Lysekils kommuns delårsrapport för augusti visar ett bättre ekonomiskt resultat än förväntat. Vad tänker du kring resultatet?

Det känns gott att vi har ett positivt resultat som lägger grunden för en stabil ekonomi. Samtidigt måste vi fortsätta att ha fullt fokus på att använda pengarna på rätt sätt. Det finns fortfarande obalanser i verksamheterna som vi behöver jobba vidare med. Både skatteintäkterna och stadsbidragen beräknas minska i framtiden vilket är viktigt att vara medveten om.

Projekt Integration 2016

Projektet Integration 2016 pågår för fullt och föreningar kan söka pengar för integrationsfrämjande aktiviteter till och med den 15 november. Vad hoppas du att arbetet i projektet ska bidra till?

Så här långt har vi fått projektansökningar från 11 föreningar och beviljat drygt 2 mnkr i bidrag. Det är glädjande att så många ideella krafter engagerar sig eftersom vi vet att föreningslivet är en ingång i samhället.

Den gemensamma satsningen i Fjällaområdet med Lysekil Allmänna Idrottsklubb (LAIK), Lysekil Skid- & Löparförening och Friluftsfrämjandet i Lysekil är ett lyft som många kommer få stor glädje av.

Kulturveckan

Lysekils kulturvecka pågår den 7-13 oktober runt om i kommunen. Vad betyder kulturveckan för Lysekils kommun?

Jag är glad att kulturveckan uppmärksammar det lokala kulturlivet och ger fler möjlighet att visa sina talanger via ”Öppen salong”. Roligt också att både Erik Segerstedt och ungdomar från Lysekil uppträdde på invigningskvällen.

Sist men inte minst

Har du något tips till den som besöker kulturveckan för första gången?

Förra året gick jag en guidad stadsvandring som jag verkligen uppskattade. Så passa på i år om ni inte redan gjort det.