Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fem frågor till ekonomichef Magnus Andersson

- Roligt att arbeta med kommunens ekonomi som helhet, säger ekonomichef Magnus Andersson.

Magnus Andersson är ekonomichef i Lysekils kommun. Här berättar han mer om våra framtida utmaningar och vad som är bäst med jobbet som ekonomichef.

Att ekonomienheten arbetar med ekonomi förstår man av namnet – men kan du berätta mer om era ansvarsområden och er funktion?

Vi på ekonomienheten arbetar främst med fyra huvudprocesser som man också kan kalla ansvarsområden. Dessa är budgetarbete, uppföljning, redovisning och upphandling.

I min roll som ekonomichef har jag också ansvaret för arbetet med kommunens styrmodell.

Är det något speciellt ansvarsområde som är aktuellt just nu?

Ja, arbetet med att införa kommunens nya styrmodell är högaktuellt tillsammans med budgetarbetet inför nästa år.

De flesta nämnderna är nu klara med detaljbudgeterna inför 2017. Det innebär att kommunens chefer jobbar med att ta fram verksamhetsplaner för det kommande året baserat på hur budgeten ser ut.

Vilka utmaningar ser du för Lysekils kommun?

Vi har en utmaning i att vi på lång sikt har en befolkningsstruktur med många äldre invånare som kräver kommunal service i form av vård och omsorg. Vi ser också kommande
investeringsbehov i form av underhåll och reparationer där våra kajer är ett
exempel.

Detta innebär att vi måste vara kloka, utgå från våra förutsättningar och hushålla med våra
ekonomiska resurser.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag tycker det är roligt att jobba med kommunens ekonomi som helhet. Det finns också en positiv kraft i det utvecklingsarbete som görs med vår styrmodell och ett stort engagemang
bland chefer och medarbetare.

Dessutom har jag duktiga medarbetare med hög kompetens på ekonomienheten vilket är väldigt kul.

Om du skulle beskriva Lysekils kommun med tre ord – vilka blir det då?

En vacker plats som med sina förutsättningar har en enorm utvecklingspotential inom turism och besöksnäring. Det finns också stor handlingskraft och engagemang bland kommunens invånare vilket lovar gott. Det blev visst mer än tre ord, men ibland är det svårt att vara kortfattad.