Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Enat Bohuslän

Samarbetet med att göra Bohuslän till världens mest attraktiva skärgårdsdestination fortsätter.

Under mars månad välkomnande Tanums kommun alla Bohusläns kommuner till Vitlycke museum i samarbetet "ett enat Bohuslän", för att ta nästa steg för besöksnäringens utveckling.

"Ett enat Bohuslän”, är kommunernas, Turistrådet Västsveriges, lokala turistorganisationers och besöksnäringsföretagens överenskommelse om att arbeta tillsammans för och med besöksnäringens utveckling i Bohuslän. Mötet var ett uppstartsmöte för vad kommunerna ska prioritera under år 2017.

- Det är ett stort engagemang från alla kommunerna i Bohuslän, alla är eniga om att samarbeta. Att vi jobbar tillsammans stärker förutsättningarna för vidare utveckling inom besöksnäringen i Bohuslän. Att arbeta aktivt med fokusområdena måltid, outdoor och kultur känns naturligt och det finns även en stark lokal drivkraft kring dessa frågor, säger Cia Säll, turismutvecklare i Lysekils kommun.

Samarbete och fokus på det som förenar

Kommunstyrelseordförande, oppositionsråd, kommunchefer och tjänstemän med ansvarsområde näringsliv och besöksnäring från Bohusläns elva kommuner samt representanter från Turistrådet Västsverige och företagen, deltog på mötet.

- Bohuslän ligger mellan Oslo och Göteborg och vi kommuner sitter på besöksnäringens originalfabrik, det är här jobben och tillväxten ökar mest. Jag är stolt över oss kommunalråd som samarbetar över alla partifärger, fokuserar på det som förenar och tillsammans med företagen, våra storhotell, lokala turistorganisationer och regionens Turistråd ska lyfta Bohuslän som nummer ett i framtiden, det kommer ta tid, men vi har bestämt oss, säger Miguel Odhner, ordförande i styrgruppen Ett Bohuslän och till vardags kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs Kommun.

Ökat samarbete kring att utveckla vandringsleder och cykelleder

Kommunerna har sedan 2015 samarbetat kring prioriteringarna; att stärka varumärket Bohuslän, tillståndsgivning, att beakta besöksnäringsperspektivet i samhällsplanering och kollektivtrafikens betydelse för besöksnäringen.

Arbetet som har inletts kring dessa områden kommer att fortsätta, nytt för 2017 är även att inleda ett mer intensifierat samarbete kring att utveckla vandringsleder och cykelleder i Bohuslän

Tydlig vision för besöksnäringen i Bohuslän

Mötet enades också kring en tydligare vision för besöksnäringen i Bohuslän, samarbetets vision är: ”Bohuslän – världens mest attraktiva skärgårdsdestination”

- Nu fortsätter vi att tillsammans bygga ett riktigt starkt och attraktivt varumärke och göra Bohuslän känt i världen. Ett enat Bohuslän, där näringsliv, kommuner och organisationer tillsammans stärker förutsättningarna och utvecklar besöksnäringen i Bohuslän, säger Marie Linde vice VD, Turistrådet Västsverige AB.

Bakgrund - Ett Enat Bohuslän

Politiker från samtliga kommuner i Bohuslän och över partigränserna undertecknade den 11 november 2014 en avsiktsförklaring för utvecklingen av besöksnäringen, som benämns just ” Ett enat Bohuslän”. Arbetet stöds av Turistrådet Västsverige AB.

Avsiktsförklaringen innebär ett helhetsgrepp för att utveckla Bohusläns besöksnäring vilket innefattar ett ställningstagande kring viktiga områden gällande planering och infrastruktur, affärs- och företagsutveckling samt kommunikation och marknadsföring.

Utifrån avsiktsförklaringen har en handlingsplan formulerats och en struktur för hur kommuner, företag och turistorganisationer ska arbeta gemensamt med olika frågor.

Mer information

För mer information, kontakta gärna:

Miguel Odhner,
ordförande i styrgruppen Ett Bohuslän och kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs Kommun
0303–23 80 00, miguel.odhner@kungalv.se

Marie Linde vice VD,
Turistrådet Västsverige AB
031 – 818307, marie.linde@vastsverige.com

Cia Säll,
Turismutvecklare
070-340 43 72, cia.sall@lysekil.se

Logotype för samarbetet enat Bohuslän