Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

En grön strategi för Lysekils kommun

Illustrationer som visar olika ekosystemtjänster.

Läs mer om de gröna ytornas värde och våra gemensamma utemiljöer.

Lysekils kommun håller på att ta fram en grön strategi som ska ge en helhetsbild av våra utemiljöer och hur vi ska förvalta och utveckla dem.

Ett övergripande mål med den gröna strategin är att framhålla den ekonomiska nyttan samhället har av att stärka biologisk mångfald, hälsofrämjande miljöer och attraktiva turistområden.

Steg ett är klart

Processen med att ta fram en grön strategi är uppdelad i två steg och nu är det första steget klart.

Det första steget har resulterat i dokumentet ”Inspiration, Inventering och Analys till en Grön strategi”.

Tanken är att inspirera och sprida kunskap om de gröna ytornas värde. Dokumentet ska också fungera som ett underlag för steg två, som är att ta fram mål och strategier för våra gemensamma utemiljöer.

Välkommen att titta på inspirerande bilder och få kunskap om kommunens resurser.

Aktuella bilagor och mer information finns på sidan för Grön strategi.

Synpunkter och tankar

Ha gärna synpunkter och tankar på dokumentet, hör av dig till stadsträdgårdsmästare Sara Chronvall på e-post sara.chronvall@lysekil.se

Bra att veta

Arbetet med att ta fram en grön strategi delfinansieras till cirka 40 procent av Länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning, det så kallade LONA-bidraget.

Den gröna strategin kommer att vara en temadel till den nya översiktsplanen som håller på att arbetas fram.