Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Du behövs i medborgarundersökningen

Foto på händer som sträcks upp i luften.

Dina åsikter är viktiga för oss - ta chansen att svara på medborgarundersökningen.

Lysekils kommun deltar i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning som just nu pågår.

Slumpvis utvalda kommuninvånare får tycka till om kommunens verksamheter och kommunen som plats att bo och leva på.

Dina åsikter är viktiga för oss

Medborgarundersökningen är underlag för utvecklings- och förbättringsarbete och vi vill veta vad du tycker. Vi hoppas därför att du tar dig tid och besvarar enkäten om du tillhör de slumpvis utvalda kommuninvånarna.

Betygsätt tre olika områden

Undersökningen tittar på olika aspekter av att bo och leva i Lysekils kommun och tre olika områden betygsätts:

  • Lysekils kommun som en plats att bo och leva på.
  • Lysekils kommuns verksamheter.
  • Medborgarnas inflytande i Lysekils kommun.

Besvara via webben eller pappersenkät

Enkäten besvaras antingen via pappersenkät eller på webben. Flera olika kommuner i Sverige deltar och på Statistiska centralbyråns webbplats finns mer information.

Tack till er som redan svarat

Vi vill också passa på att tacka er som redan svarat – vi sätter stort värde på ert engagemang!