Meny

De tar hand om våra klippor och stränder

Foto på medarbetare i naturvårdslaget som sanerar olja.

Stort tack till arbetsmarknadsenheten som oljesanerar klippor och stränder i Lysekils kommun.

I slutet av maj läckte olja ut på danskt vatten i samband med bunkring av ett fartyg. Oljan
spred sig vidare till svenskt vatten och Kustbevakningen oljesanerade till havs.

En del av oljan lyckades ändå nå land och Lysekils kommun har ansvar för att sanera den
olja som stänkt upp på stränder och klippor.

Håkan Smedja leder naturvårdslaget, den grupp inom arbetsmarknadsenheten som sedan den 1 juni arbetar med sanering av olja som nått land.

- Till en början var det mycket olja och säckarna blev tunga. Nu det sista har det inte varit stora mängder olja, men den är utspridd och det kräver tid, tålamod och energi för att ta hand om den, säger Håkan.

Råd och stöd

För att arbeta så effektivt som möjligt får man råd och hjälp av experter med tidigare erfarenhet av oljesanering. Även miljöenheten och marinbiolog stöttar i arbetet med att
bedöma, prioritera och sanera.

- Vi prioriterar de områden där allmänheten vistas samt naturreservat och andra viktiga naturmiljöer. Vi är noggranna och försöker få bort och ta hand om all olja från utsläppet som vi hittar. Det spelar ingen roll om det är en liten fläck eller en större mängd. Men när man hittar större klumpar känns det såklart lite som om man har gjort ett fynd, säger Håkan.

Det är endast ny olja från utsläppet som saneras och det är bra att känna till att det även finns gamla oljestänk i skärgården.

Krattor, spadar och barkflis

För att ta hand om oljan används handskar, krattor, trädgårdsspadar, sopsäckar, spackelspadar och barkflis. Barkflisen strös på efter att man har skrapat rent ett område vilket
gör att oljan inte klibbar och lättare bryts ner.

- Arbetet kan vara utmanande eftersom områdena ibland är otillgängliga och oljan är
kletig och fastnar överallt, även vädret kan ställa till det, säger Håkan.

För att få överblick har gruppen tillgång till en karta via en app där man kan lägga in
information om var olja har hittats och var man har sanerat.

Använd strandstädarkartan vid oljefynd

I dagsläget har gruppen arbetat mest i områdena kring Sivik och Trälebergskilen och man ger sig även ut på öar där oljestänk har hittats.

Om man upptäcker en större mängd olja som man bedömer behöver saneras av Lysekils kommun, så går det bra att rapportera detta i strandstädarkartan.

- Vi är glada och tacksamma för allmänhetens hjälp med observationer. Det kan också vara bra att känna till att det är kletigt, men inte farligt att komma i kontakt med oljan, säger Håkan.

Strandstädarkartan finns publicerad på Lysekils kommuns webbplats:

Foto på medarbetare i naturvårdslaget som oljesanerar på en strand.

Det kräver tid, tålamod och energi för att ta hand om oljan.