Meny

Brastad centrum

Foto på Brastad centrum.

Informationsmöte med privata fastighetsägare om utvecklings-möjligheter i Brastad centrum.

Det finns ett behov av att utveckla Brastad centrum som till största delen består av privata fastigheter. För att lyfta Brastad centrums möjligheter till utveckling och förbättring har samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun bjudit in de privata fastighetsägarna i centrum till en informationsträff.

Träffen anordnades i början av november och samhällsbyggnadsförvaltningen berättade om de fysiska åtgärder som är möjliga i centrum och hur detaljplaner styr bebyggelse. Samtal fördes kring vad som är bra, vad som kan förbättras och vilken utvecklingspotential som finns.

- Det är värdefullt att mötas och prata om olika roller, uppdrag, förutsättningar och möjligheter. Det är grunden för att kunna komma vidare, säger Anna Wigell, avdelningschef Plan och Bygg.

Nytt möte i vår

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vidare med de frågor som ligger inom förvaltningens ansvarsområde och ser över möjliga förbättringslösningar. Man lyfter också frågor till bland annat Trafikverket och privata fastighetsägare.

- Utvecklingen av Brastad centrum kan bara göras i samråd med flera aktörer, där de privata fastighetsägarna, vi på kommunen och andra myndigheter är viktiga pusselbitar, säger Fredrik Torstensson, avdelningschef Mark och Gata.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att bjuda in de privata fastighetsägarna till ytterligare ett möte under våren 2018. Man kommer då att utvärdera de åtgärder som har gjorts och redovisa det fortsatta arbetet.

Programsamråd översiktsplan

Under 2018 kommer ett program för Lysekils kommuns nya översiktsplan att skickas ut på programsamråd. Det innebär även att det kommer hållas samrådsmöten på flera platser runt om i kommunen, däribland i Brastad.

Kontakt

Vid ytterligare frågor eller funderingar vänligen kontakta planarkitekt Stina Norén Hermansen, telefon 0523-61 33 55 och e-post stina.hermansen@lysekil.se.