Meny

Blå översiktsplan i norra Bohuslän på samråd

Flicka som håller i en krabba.

Hur skulle du nyttja havets resurser om du fick bestämma? Tyck till om förslaget för hur hav och kust bör utvecklas senast den 20 juni.

För första gången har de fyra kommunerna i norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil - tagit fram ett förslag till en gemensam plan för hur hav och kust bör utvecklas. Nu bjuds allmänhet, företag och föreningar in för att tycka till om förslaget.

Den blå översiktsplanen omfattar både kustvatten och öppet hav inom kommunernas territorialgränser. Arbetet grundar sig på ett omfattande samarbete kring plan- och
utvecklingsfrågor i havsbandet där norra Bohuslän ligger långt framme nationellt.

Viktigt verktyg

Planen kommer att bli ett viktigt verktyg för hur vi ska nyttja våra gemensamma marina resurser. Allt i syfte att Norra Bohusläns kust och hav även i framtiden ska vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge berörda insyn i
arbetet liksom möjlighet att påverka planens utformning.

- En interaktiv webbkarta gör det möjlighet att zooma in på de områden man är
specifikt intresserad av, säger projektledare Carl Dahlberg.

Många ska samsas för att bevara och utveckla

En rad intressen ska samsas för att vi ska kunna bevara och utveckla våra havsresurser. I planen finns mål och rekommendationer för hur frågor som rör havet ska hanteras. Planen pekar också ut specifika områden där vissa verksamheter är särskilt lämpliga. Det gäller allt från vattenbruk till friluftsliv, fiske, marin energi och hamnverksamhet.

- Det är viktigt att många får möjlighet att tycka till om vårt förslag och detta nya sätt att
arbeta med planering av havet, säger Peter Dafteryd, ordförande för Tillväxt Norra Bohuslän som organiserar arbetet.

Lämna dina synpunkter senast den 20 juni

Synpunkter på planen kan lämnas på webbplatsen för Tillväxt norra Bohuslän:
Tillväxt Norra Bohuslän - ta del av planen och lämna synpunkter Länk till annan webbplats.

Sista dag för synpunkter är den 20 juni 2017.