Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Beskärning och gallring av buskage

Hand som beskär buskage.

Tryggare och vackrare miljö kring våra gång- och cykelvägar.

Det kommunala bolaget Leva i Lysekil håller på att gallra och beskära buskage längs med gång och cykelvägar.

Just nu arbetar man kring gång- och cykelvägen vid Dalskogsleden, men har tidigare även gallrat och beskurit längs med gång och cykelvägar i Brastad och på Skaftö.

Syftet med beskärnings- och gallringsarbetet är:

  • Att föryngra träd och buskar samt stimulera nybildning av grenar.
  • Att stimulera rätt träd och ge dem plats att växa.
  • Att skapa en mer öppen miljö som känns tryggare längs med gång- och cykelvägar.
  • Att få bort vegetation som skymmer belysningsstolparna.
  • Att stimulera flora och fauna i markvegetationen, det vill säga öka den biologiska mångfalden.

Vackrare grönska i vår

Just nu kan det se lite tråkigt ut med stora högar av sly som ligger här och var men de kommer att tas bort under våren.

När grönskan kommer tillbaka så blir det mycket finare än tidigare år eftersom blommande örter kommer få möjlighet att växa och enskilda trädkronor kommer synas bättre.