Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Problem med grävlingar?

Grävlingen är det vanligaste mårddjuret i Sverige – vad gör jag om jag får in den på min tomt

Vad gäller om jag får in en grävling på tomten?

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att hantera problemet om det kommer in en grävling på tomten. Bor man i hyreslägenhet och upptäcker en grävling i området är det sin hyresvärd man ska vända sig till.

Vad kan jag göra själv?

Om du har problem med att grävling kommer in i trädgården kan du försöka med dessa tips för att försöka hålla grävlingen borta:

  • Markera revir och sprid doft av människa. Djur markerar ofta revir med urin. Genom att sprida urin längs tomtkanten markerar man för grävlingen att reviret är upptaget. Man kan också prova att sätta upp trasor indränkta med ex. parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver.
  • Föra oljud. Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. På marknaden finns olika produkter med ultraljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingar. Har man en sommarstuga som man lämnar för sommaren, kan man till exempel lämna en radio på timer. Tänk bara på att inte störa grannarna med radioljudet.
  • Stöka till. Grävlingar tycker inte om när man stökar till på tomten och flyttar runt saker, de trivs när det är ordning och reda.
  • Lägga ut blodmjöl. Då grävlingar inte tycker om lukten av blodmjöl kan man införskaffa det och lägga ut på tomten

Grävling under huset

Man bör se upp om grävlingen börjar boa in sig under en husgrund på tomten. Den skickliga grävaren kan bygga stora lyor. För att undvika skador på huset, bör därför ingången sättas igen och husgrunden tätas, när grävlingen inte är inne. Du kan också försöka avskräcka den genom att sätta ut trasbitar indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver. Om det inte hjälper att sätta igen boet kan skyddsjakt behövas. Då försöker man oftast att fånga grävlingen i en fälla.

Skyddsjakt

Om inget hjälper kan skyddsjakt tillämpas. Den allmänna jakttiden på grävling är mellan 1 augusti och 15 februari.
Men skyddsjakt kan tillåtas hela året på vissa villkor. Det gäller då skyddsjakt på öar samt på gård eller i trädgård. Vanligen fångas grävlingen i fälla vid skyddsjakt. Grävlingen bör avlivas på plats efter fångsten. Djuret får inte flyttas till annan plats, utom för att avlivas.

Fakta om grävlingen

Grävlingen finns i så gott som hela Sverige, utom på Gotland och i fjällvärlden norr om södra Lappland. Grävlingen finns i löv- och blandskogar, snårlandskap, trädgårdar och parker.

Grävlingen är Sveriges näst största mårddjur och dessutom det vanligaste mårddjuret landet över. De lever i mindre grupper upp till 12 individer som bor tillsammans i gryt. Runtom deras gryt sträcker sig deras revir upp till 150 hektar.

Normalt attackerar inte grävlingen människor, men kan bita ifrån om den blir överraskad eller trängd. Grävlingen är aktiv i skymningen och på natten. Den är vanligen en enstöring, men kan gräva omfattande gryt, som bebos av flera familjer.