Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Tillfällig omledning av Rosviksgatan

Under slutet på denna vecka kommer en omledning av trafiken på Rosviksgatan att ske på grund av ombyggnad.

Nu startar sista etappen av ombyggnaden av Rosviksgatan

Syftet med upprustningen är att enligt kommunens grönstrategi prioritera de gående först i centrum och utforma gatan så att biltrafikanter kör långsammare.
Tanken med den nya utformning är att behålla och återanvända granit, göra en lite smalare körbana (för att få ner hastigheterna) och samtidigt få en bredare trottoar och upphöjda gångpassager över körbanan. Parkeringsplatserna behålls men flyttas lite.

Observera att en del sträckor leds om med enkelrikning för trafik

Korsgatan kommer att vara enkelriktat i nordlig riktning som den varit under tiden Kungsgatan varit Sommargata. Fordon kör in via Drottninggatan och passerar parken åt motsatt håll än vanligtvis.
Kungsgatan kommer att vara enkelriktat från Korsgatan till Polisgatan i östlig riktning vilket är omvänd riktning än vanligtvis. Från Korsgatan till Skottegatan i västlig riktning kommer det vara enkelriktat som vanligt.
En del av Rosviksgatan kommer att vara återvändsgata för varutransporter och boende.

Gångfartsområde

Från onsdag den 1 september kommer Kungsgatan återigen att vara gångfartsområde och inte gågata.

Gångfartsområde är ett område där trafiken sker på fotgängares villkor. Fordon får inte framföras i hastigheter högre än gångfart och de har väjningsplikt mot gående. Fordon får endast parkeras på markerade parkeringsplatser. Till skillnad från gågator är motordriven genomfartstrafik tillåten.

Kontakt

Kontakt vid frågor Magnus Eriksson, trafikingenjör

E-post: magnus.eriksson2@lysekil.se