Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kommunen har fått ekonomiskt stöd för att få fler aktiva i föreningarna

Under våren ansökte Ung Utveckling om pengar från Länsstyrelsen för arbetet med att få fler av kommunens barn, ungdomar och vuxna aktiva inom föreningslivet.

Under våren ansökte Ung Utveckling om pengar från Länsstyrelsen för att kunna arbeta ännu mer för att få fler av kommunens barn, ungdomar och vuxna aktiva inom föreningslivet. Ansökan beviljades och nu har arbetet startat.

Ung Utveckling ansökte om pengar från Länsstyrelsen

Ansökan är en så kallad §37- ansökan där kommunen kan söka riktade utvecklingsmedel för olika ändamål. Under 2021 är insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etablering i samhället särskilt prioriterade.

Under våren sökte Ung Utveckling pengar för att kunna arbeta ännu mer för att öka föreningsdeltagande, sociala kontaktytor, fysisk aktivitet och främja inkludering och delaktighet.

Länsstyrelsen beviljade ansökan och nu pågår planering för att starta projektet som pågår under ett och ett halvt år. Projektet är en del av kommunens och samverkande föreningars arbete med social hållbarhet och Ung Utveckling ansvarar för projektledning.

Följ vår hemsida för löpande information om detta spännande projekt!

Vad är social hållbarhet och Agenda 2030?

Lysekils kommun arbetar med Agenda 2030 och social hållbarhet är en del, liksom ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I Agenda 2030 finns olika globala mål:

Kopplat till detta projekt finns bland annat dessa:

Mål 3, God hälsa och välbefinnande: Att ha kompisar, tillhöra ett socialt nätverk och att tillhöra ett sammanhang ger positiva effekter på både psykisk och fysisk hälsa. Föreningsdeltagande ger många möjlighet för detta.

Mål 11, Hållbara städer och samhällen: Forskning visar att tilliten i lokalsamhället påverkas positivt när olika människor möts och lär känna varandra.

Mål 13, Minskad ojämlikhet: Språk och nätverk är viktiga faktorer för att kunna delta i samhället på lika villkor. Att bryta ojämlikhet förutsätter också ett aktivt arbete med inkludering.

Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen: När människor med olika bakgrund och erfarenheter möts ökar kunskapen om och förståelsen för varandra. Det bidrar till fredliga och inkluderande samhällen.

Läs mer om de globala målen:

Agenda 2030 | Globalportalen Länk till annan webbplats.