Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ansökan om specialkost

Använd gärna vår e-tjänst för att ansöka om specialkost för ditt barn.

Nytt läsår

Det är nytt läsår och vi behöver information om vilka barn och ungdomar som är i behov av specialkost. I bytet mellan skolplattformarna Vklass och Haldor har informationen inte nått ut till alla vårdnadshavare, vi ber om ursäkt för detta.

Specialkost denna vecka (vecka 34)

I och med att information inte kommit fram i tid skickar vi ut specialkost till de barn och elever som tidigare haft specialkost även denna vecka (vecka 34). Har ingen ansökan kommit in under vecka 34 skickas ingen specialkost ut nästa vecka (vecka 35)

Ansök om specialkost inför varje läsår

Tänk på att ansöka om specialkost inför varje nytt läsår det vill säga vid skolstart för varje årskurs. Görs ingen ny ansökan kommer specialkosten för eleven tas bort då behovet inte verkar kvarstå. Samma regler gäller för barn i förskolan 1-5 år att ny ansökan skickas in juli eller augusti för kommande år.

E-tjänst

Ansökan görs via kommunens E-tjänst. Välj Specialkost-Ansökan. Följ instruktionen och starta sedan E-tjänsten.

Saknar du e-legitimation eller behöver hjälp med din ansökan kontaktar du kommunens Kontaktcenter 0523-613000.

Vem kan läsaren kontakta om man har frågor?

Serviceavdelningen TF Enhetschef
Carina Törnblom
E-post: carina.tornblom@lysekil.se

Administratör
Irene Willhed
E-post: irene.willhed@lysekil.se