Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Tillsammans med er har vi identifierat flera saker att förbättra

Nu har vi sammanställt alla idéer och förslag som kom fram efter vår träff i Valbodalen.

Vädret var på sitt bästa humör när Hamnenheten träffade båtägare med framtidsvisioner i Valbodalen i somras. Det bjöds på kaffe och kaka och det diskuterades frågor både högt och lågt.

Vi har fått med oss många bra förslag och vi ser fram emot att arbeta vidare och kanske sjösätta några intressanta idéer som kom upp inom en nära framtid, sa hamnchefen Ellinor Jensen efter den dagen.

Att båtupplag engagerar många det var klart, men också andra ämnen kom på tal. Ett flertal av besökarna påtalade behovet av kommunikation och att det var en önskan att detta sätt att mötas över en kopp kaffe var början på något nytt.

Utveckling på gång

Här är några av de saker som kom upp och som vi kommer åtgärda under hösten och vintern.

  • Cykelställ sätts upp så man kan parkera sin cykel på ett bra ställe när man ska ut med båten eller ta sig ett bad på Valboholmen..
  • Miljöstation sätts tillbaka så man kan lämna miljöfarligt avfall på en säker plats.
  • Parkeringsfrågan i Valbodalen kommer under vintern att diskuteras med trafikingenjören och se hur man på bästa sett kan anpassa tiderna för parkering. Idag gäller parkering 24 timmar i Valbodalen och upplevs för kort om man vill ut med båten över till exempel helgen. Även parkeringar för trailers ska ses över så de inte står i vägen.
  • Anslagstavla ska rustas upp så den kan användas på ett bra sätt.
  • Informationsskyltar tas fram till Valbodalen och bryggpromenaden.
  • Information till båtägare planeras att sändas löpande under året via e-post från hamnsystemet.
  • Pilotprojekt med fasta platser för vinterupplag. Kvarter B och C (området till vänster när du kommer ner till Valbodalen) kommer att märkas upp med fasta platser. Markeringar kommer att finnas på betongavskiljaren och platserna kommer att vara 3 meter breda.  Detta kommer att förenkla hanteringen av vinterupplaget och tydliggöra platsernas storlek. Detta kommer utvärderas 2022 och förhoppningen är att det är ett arbetssätt som kan underlätta för alla parter.

Det var givande och roligt att möta alla intresserade båtägare och jag ser fram emot fler möten där vi tillsammans kan hjälpas åt att hitta bra lösningar, hälsar hamnchef Ellinor Jensen.