Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Återställningsarbete efter skyfallet pågår

Arbetet är i full gång med att återställa våra vägar och områden efter skadorna som regnet orsakade i början av augusti.

Förra veckan startade kommunen sitt återställningsarbete efter skyfallet. Samtliga drabbade områden som kommunen är ansvarig för är nu besiktigade och entreprenörer har anlitats för att återställa det värsta skadorna omgående.

Drabbade områden

De kommunala områden som drabbades svårt var gång- och cykel (GC-vägen) på Skaftö mellan Grundsund och Stockevik och mindre grusvägar inom Fiskebäckskil som lagades under förra veckan.

I Lyse är det friluftsområdet Fjälla och Gullmarsskogen som tagit emot stora mängder kraftig nederbörd på kort tid vilket lett till stora skador på samtliga anlagda spår. Här pågår sedan några dagar arbete med återställande. Vägen upp till stugan är nu lagad och grävaren befinner sig på början av spåret. Det arbetet beräknas vara klart i slutet av nästa vecka.

Förutom nämnda områden kommer det att pågå större arbeten i kommunen en längre tid framöver. Många enskilda vägar i vårt område har regnat bort helt eller delvis vilket medfört stora omkostnader och bekymmer för dessa väghållare. Trafikverket har tvingats stänga av vägen upp mot Alsbäck från Lyse för totalrenovering.

Kommunen stöttar

Kommunen besvarar många samtal från våra medborgare efter skyfallet och självklart försöker vi i kommunen vara en stöttepelare och samtalspartner kring frågor som uppkommer när vädrets makter drabbar oss, säger Michael Johansson, Tf förvaltningschef.

Arbetet kring problematiken vid ökad nederbörd fortskrider med samtal mellan alla de aktörer som på något sätt är berörda, som Lysekils kommun, Trafikverket, LEVA och berörda markägare och fastighetsägare. Arbetet kommer att ta tid med det självklara syftet att förbättra för de fastighetsägare som drabbas avslutar Michael Johansson.

Frågor

Har du frågor kan du kontakta Kontaktcenter som hjälper dig eller slussar dig vidare
E-post: kontaktcenter@lysekil.se
Telefon: 0523-613 000