Meny

Byggnadspriset 2019 delades ut till Kvarnen i Lysekil

Ett ideelt arbete som engagerat många och som bevarar den gamla kvarnen i Lysekil för framtida generationer.

Lysekils kommun delar vartannat år ut ett byggnadspris för att uppmärksamma spännande byggnadsprojekt i hela kommunen. Syftet med priset är att uppmuntra god arkitektur som bidrar till intressanta bebyggelsemiljöer. Byggnadspriset består av äran och ett diplom.

Under förra sommaren fanns det möjlighet att nominera byggnader till 2019 års byggnadspris. Utdelningen av priset fick skjutas upp på grund av pandemin och Covid-19. I dag var det dags för utdelning av priset.

Samhällsbyggnadsnämndens motivering:

För att ära och premiera ett jättearbete som gjorts helt ideellt och engagerat folk som naturligtvis med olika arbetsinsatser, tid och förmåga har utfört ett arbete som vi i hela kommunen ska vara stolta över.

Kvarnen

Kvarnen vid Blekebacken i Lysekil, byggd 1843, ägs av Vikarvet och återinvigdes efter en stor renovering.

I Vikarvets årsbok 1980-81 skriver Östen Sandell, om de tio kvarnar han funnit i Lysekil när han har gått igenom fastighetstaxeringslängderna. Kvarnen på Blekebacken dyker upp i dokumenten första gången år 1864. Den är antagligen mycket äldre än så. En ristning i berget anger året 1856. Den ägdes först av skepparen Jacob Hedberg och övertogs senare av mjölnaren J. A. Johansson som avled 1918.

Kvarnen köptes av Vikarvet 1918. I Vikarvets protokoll den 10 aug. 1918, som fördes av Styresmannen Fredrik Nycander med bläckskrift, kan man läsa följande.

Den gamla väderkvarnen på Kronobärget i Lysekil hotade att rifvas. Genom A.W. Christenssons påpasslighet inköptes den för Vikarfvets räkning. Köpesumman var 400 kronor.

Målsättningen med byggnadspriset är att det ska:

  • Visa på byggnaders och platsers funktion, upplevelsevärden och samspel med övrig miljö.
  • Öka intresset för byggnader och fysiska miljöers estetiska och arkitektoniska utformning och hur de påverkar människors välbefinnande.
  • Visa på hållbart byggande.

För att en byggnad ska kunna nomineras ska den:

  • Ha färdigställts, och/eller ha fått slutbesked, under perioden 1 juli 2019 t.o.m. 30 juni 2021.
  • Vara en nybyggnad, en större om- eller tillbyggnad, och/eller en betydande renovering.
  • Vara en byggnad inom Lysekils kommungränser.

Mer information om hur man ska gå tillväga för att föreslå ett byggnadsprojekt kommer snart publiceras på kommunens hemsida och i sociala medier.

Lysekils kommuns byggnadspris 2020

Syftet med Lysekils kommuns byggnadspris är att uppmuntra god arkitektur som bidrar till intressanta bebyggelsemiljöer.

"Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden."

Utdrag ur Vision Lysekil 2030