Meny

Lysekils kommun uppmärksammar

Kommunstyrelsens ordförande och samhällbyggnadschefen tackade Glenn för hans engagemang med minnesmärket efter Scandinavian Star-katastofen.

Kommunstyrelsens ordförande, Jan-Olof Johansson och samhällbyggnadschef, Per Garenius, tackade Glenn för hans engagemang med minnesmärket efter Scandinavian Star-katastofen.

Glenn ”Glicko” Andersson, med hjälp av föreningen ”Lysekil i våra hjärtan”, samlade ihop medel för att kunna förverkliga tanken om ett minnesmärke. Minnesmärket som är i blått glas, har form­en av en fartygsför och står placerad på ett stenfundament av granit.

Tanken är att det skall vara en plats för att hedra de som dog ombord på fartyget efterlevande och alla de som hjälpte till vid den tragiska händelsen när fartyget låg vid kajen vid Grötö 1990 säger Glenn "Glicko" Andersson.

På grund av pandemin fick invigningen av minnesmärket skjutas upp men den 13 maj 2021 placeras minnsemärket ut i största hemlighet för att undvika folksamling och står nu på plats i Södra Hamnen vid Fiskehamnskajen.

Jag vill rikta ett stort tack till Glenn! Vi är oerhört tacksamma för hans ihärdiga engagemang som är en inspiration för alla Lysekilsbor. Glenn är en symbol för alla eldsjälar i vår stad som ger av sin egen tid för att förverkliga planerna med att uppmärksamma en viktig händelse, säger Per Garenius, samhällsbyggnadschef.

Glenns engagemang för Lysekil och händelser som präglat vår ort är värd att uppmärksammas. Det minnesmärke som han varit med och arbetat för har nu blivit verklighet och kommer att bli en plats för att minnas och hedra offren och alla de som var involverade i katastrofarbetet, säger Jan-Olof Johansson, kommunalråd.