Meny

Så här kan kommunen förbättra ungas livsvillkor

Kommunikation, hälsa och fritid & skola lyfts av de unga kommunutvecklarna som tre prioriterade områden.

Under våren 2021 anställde Lysekils kommun sju unga kommunutvecklare. Deras uppdrag var att bidra med ett ungdomsperspektiv på resultatet av LUPP-enkäten som genomfördes bland unga i Lysekil under hösten 2020.

I maj presenterade kommunutvecklarna sin analys av LUPP-enkäten för Rådet för folkhälsa och social hållbarhet. De tre huvudsakliga problemområden som identifierades var:

  • Kommunikation
  • Hälsa
  • Fritid & skola

Utifrån de här problemområdena, kom ungdomarna med förslag på åtgärder som kan förbättra ungas livsvillkor.

Vill du veta mer om vilka problem och lösningar som kommunutvecklarna kom fram till?