Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fyrverkerier och brasor inför påsk

Påsken står för dörren och med den kommer frågan upp "vad gäller kring fyrverkerier och brasor?"

Information från polisen

Om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas behöver du söka tillstånd från polisen.

Observera att om du som arrangör planerar att anordna ett fyrverkeri för allmänheten kan detta under vissa omständigheter utgöra en offentlig tillställning, till exempel om du vill bjuda in publik till platsen där fyrverkerierna ska avfyras. För att få anordna en offentlig tillställning på offentlig plats behöver du ett tillstånd för detta.

Tänk på att avfyra fyrverkerier på en allmän plats innebär i många fall risk för skada och olägenheter för andra.

Allmänna regler

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda pyrotekniska varor är 18 år.
  • Sedan 2002 råder det så kallat ”smällarförbud” i Sverige. Smällare får endast användas av den som har rätt utbildning och särskilt tillstånd från kommunen.
  • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers och liknande mindre produkter som är avsedda att användas inomhus.

Brasor vid påsk och valborg

Ska du anordna en påskbrasa eller valborgsmässoeld? Då är det du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. Det inte längre är obligatoriskt att anmäla sådana brasor till räddningstjänsten, men tänk på att ansvaret vilar på den som tänder en eld.

  • Ansvarig eller utsedd person skall vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet.
  • Tillgång till släckredskap skall alltid finnas exv. Vattenkannor och stålkrattor. Tillgång till trädgårdsslang kan i många fall vara nödvändigt, det är också en trygghet för dig som ansvarig anordnare. Meningen med släckredskapen är att man skall kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor och gnistor.
  • Telefon vid nödsituationer är 112. Lämna aldrig elden utan tillsyn.

Vad säger kommunpolisen Dan Carlsson?

Att avfyra fyrverkerier är en mångårig tradition som tidigare hållit sig hyfsat inom de förordningar som finns men på senare år spårat ut, något som är väldigt olyckligt, säger Dan Carlsson. Det finns tydliga regler för vad som gäller och du som hanterar fyrverkerier är ansvarig för att ta reda på hur dessa ser ut. Som vi vet är det många ungdomar som lockas av att använda fyrverkerier och då kan det vara bra att som förälder veta att det är du som har ansvaret för att reglerna efterlevs.

Det kommer finnas en stor resurs i polisområdet under påskhelgen. Hur det kommer se ut just i Lysekil kan jag inte svara på, det är ett stort område som ska täckas upp och resurserna kommer fördelas utefter var behovet är som störst, avslutar Dan Carlsson.