Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Unga kommunutvecklare har påbörjat sin anställning

Sju unga kommunutvecklare ska ge förslag på vad kommunen kan göra för att förbättra livssituationen för unga i Lysekil.

Rekryteringen av unga kommunutvecklare är klar och igår hölls ett introduktionsmöte för kommunutvecklarna, som är anställda i kommunen under våren 2021.

Kommunutvecklarnas uppdrag handlar om att identifiera problemområden utifrån resultatet av ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Vad tycker unga är mindre bra i Lysekils kommun i dag? Vilka resultat sticker ut i jämförelse med rikssnittet? Finns det särskilt utsatta grupper av ungdomar som kommunen bör fokusera på?

När problemområden har indentifierats ska de unga kommunutvecklarna komma med förslag på lösningar, det vill säga vad kommunen kan göra för att förbättra livssituationen för unga i Lysekil.

Under mötet diskuterades bland annat vad kommunens ansvar är och vilket uppdrag de unga kommunutvecklare har. Mötet avslutades med en rundtur i kommunhuset.

Vid nästa tillfälle ska arbetet påbörjas med att identifiera problemområden utifrån den samlade rapporten för LUPP-undersökningen.