Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 2

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Denna veckas lägesrapport är sammanställd utifrån fältteamets rapporter från arbetspassen den gångna veckan och måndagsavstämning i det operativa trygghetsteamet.

Fredagens brott i Södra hamnen

I fredags utsattes en person för brott i Södra hamnen i Lysekil som Polismyndigheten har rubricerat som misshandel alternativt grov misshandel samt stöld. Kommunens fältteam arbetade och var på plats i nära anslutning till att brottet begicks och bistod Polismyndigheten i hanteringen av händelsen.

Utredningsläget ser bra ut. Jag har förståelse för att händelsen kan skapa oro hos allmänheten, men min bedömning är att det inte finns anledning till oro för gemene man, säger kommunpolis Dan Carlsson med anledning av händelsen.

Lysekils kommun har bistått Polismyndigheten i deras utredningsarbete och följer nu utredningens gång genom de veckovisa avstämningarna i trygghetsarbetet som nu genomförs varje måndag.

Ökat antal dieselstölder från fordon i kommunen

Kommunpolis Dan Carlsson rapporterar om att flera stölder av diesel från fordon har skett i Brastad och Brodalen under den gångna perioden och manar till ökad vaksamhet.

Svaga isar nu när vädret blir mildare

Det har varit några riktigt fina dagar den senaste tiden med mycket skridskoåkning på naturis i vår kommun, exempelvis på Trötemyren och Lassadammen. Nu går det enligt väderprognoserna mot mildare väder och det kommer göra isarna svaga och förrädiska. Var därför försiktig kring isarna den närmaste tiden.

LEVA i Lysekil AB tillsynar varje vecka den livräddningsutrustning som finns ute kring våra dammar för att det ska finnas utrustning att ta till för dig som allmänhet om isen skulle brista och olyckan vara framme. Läs gärna även mer på vad du som vuxen och som vårdnadshavare bör tänka på när det gäller säkerhet på naturis via webbplatsen DinSäkerhet.se.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat torsdag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 2

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet har varit igång under den gångna veckan enligt schema.

Händelser och åtgärder vecka 2

Allmän beskrivning

Fältteamet har arbetat uppsökande runt om i hela kommunen under varierande tider från torsdag till och med söndag. Den gångna veckan beskrivs, med undantag för det allvarliga brottet i Södra hamnen, generellt som lugn med många trevliga samtal med ungdomar och unga vuxna där många passade på att åka skridskor på de fina naturisarna på dammarna.

Fältteamet var direkt involverad i händelsen i Södra hamnen och bistod Polisen i det inledande arbetet och stöttade både den brottsutsatte och vittnen på platsen.

Lysekil

Händelse: Samtal till fältteamet via Trygghetstelefonen om att smällare smällts i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen, men inga personer var kvar.

Händelse: Fältteamet befann sig i centrala Lysekil och körde mot Södra hamnen där de uppmärksammade att två bilar stod märkligt på gatan. Fältteamet gick ut och pratade med bilisterna som förklarade att en person precis utsatts för brott på platsen.
Åtgärd: Fältteamet larmade 112 och stöttade den brottsutsatte och bistod Polisen i den inledande hanteringen av brottet. (Händelsen omnämns även i den inledande texten i veckans lägesrapport.)

Händelse: Samtal till fältteamet om smällare och raketer som smällts kring en av dammarna i Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen men inga personer påträffades som kunde antas ha smällt smällare.

Händelse: Inbrott i källarförråd i flerbostadshus i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin inom bostadsbolaget.

Händelse: Fältteamet passerade livsmedelsbutik i centrala Lysekil och noterade att det var en samling med unga personer utanför butiken.
Åtgärd: Fältteamet stannade och pratade med både de unga personerna utanför butiken och väktare samt medarbetare inne i livsmedelsbutiken. Fältteamet var kvar på platsen och i närområdet i samband med stängning.

Händelse: Inbrott i källarförråd i ytterligare ett flerbostadshus i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin inom bostadsbolaget.

Händelse: Skadegörelse på flerbostadshus i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom bostadsbolaget.

Polismyndighetens information för vecka 2

Statistik

Under den gångna veckan har totalt 41 polisanmälningar upprättats vilket är en toppnotering för polisanmälningar för motsvarande vecka under den senaste femårsperioden.

Av de totalt 41 polisanmälningarna var fyra anmälningar om våldsbrott, fyra om skadegörelser och tio om tillgrepp/stölder.

Aktuellt

Kommunpolisen vill höja ett varningens finger för dieselstölder från fordon i kommunen. Flera dieselstölder har skett från fordon i Brastad och Brodalen och kommunpolisen uppmanar därför till ökad vaksamhet i kommunen.

Polisen planerar att fortsätta genomföra trafikkontroller och annan fordonsövervakning kring Tröten och Slånbärsvägen där det för närvarande är mycket trafik på grund av trafikomläggningen.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.