Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Politiken med i översiktplan (ÖP)-processen

Ett första förslag till utvecklingsinriktning för mark- och vattenområden i kommunen har nu lagts fram för politiken.

Den 11 januari presenterades en sammanställning av genomförda workshopar i överiktsplan (ÖP)-processen, samt ett resultat från dessa för den politiska referensgruppen. Resultatet presenteras i form av ett första förslag till utvecklingsinriktning på karta i grova penseldrag.

Nu är politiken med i ÖP-processen och kan ta detta vidare in i partigruppernas arbete med den strategiska fysiska planeringen av mark- och vattenområden. Fler uppföljningsmöten med den politiska referensgruppen kommer att genomföras under vintern och våren 2021.

– Det känns positivt att vi har kommit så här långt i processen och vi ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med politiken, säger Jan-Erik Larsson, projektledare för Lysekils nya översiktsplan.