Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Ny information kring vägarbetet vid ovalen

Etapp 2 med arbetet i cirkulationsplatsen på Landsvägsgatan inleds vecka 3 och kommer att innebära en trafikomläggning.

För att undvika stopp eller köbildning

Vi vädjar om förståelse för situationen och att följa anvisningarna för allas säkerhet och för att trafiken mot Tröten ska flyta.

Valbogatan söderut kommer att vara stängd för all trafik förutom bussar och boende på Valbogatan. Anledningen till detta är att undvika stopp i korsningen Valbogatan/Järnvägsgatan då köbildning kan uppstå vid trafikljusen.

Kritiskt för lång köbildning

Kritisk tidpunkt för köbildning är morgon och eftermiddagar. Vid långa köer hindras nämligen trafik som ska köra ut över Tröten området. Med det här vill vi undvika att köerna växa in mot centrum.

Alternativa vägsträckor

Kör inte in på Valbogatan söderut om ni inte bor där eller kör buss. Detta innebär att de som ska från centrum och till Mariedal eller Grötö hamn kommer att få köra över Tröten under etapp 2.

Landsvägsgatan från centrum kommer att vara återvändsgata efter korsningen vid Järnvägsgatan.

Vi vill också tipsa om möjligheten att komma ur centrum via Norra hamnen-Gymnasievägen via Tröten för att slippa eventuell köbildning på Järnvägsgatan.

Entreprenör för arbetet är Markbygg och deras kontaktperson för projektet är Carl-Johan Lönnvall som har telefonnummer 073-917 17 41. Ni kan även kontakta LEVA vid frågor  0523- 66 78 00.