Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 1

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Denna veckas lägesrapport är sammanställd utifrån fältteamets rapporter från arbetspassen den gångna veckan och måndagsavstämning i det operativa trygghetsteamet.

Håll hastigheten när du kör över Trötenområdet

Boende har i omgångar varit i kontakt med kommunpolisen och projektledare vid LEVA i Lysekil AB om återkommande höga hastigheter när bilister kör genom Trötenområdet på Trötemyrsvägen och Slånbärsvägen. På Slånbärsvägen råder 30 km/h och detta ska respekteras. Trafikmiljön är inte optimal, men den nuvarande trafikomläggningen är tillfällig och nödvändig. En rad åtgärder har vidtagits för att förbättra trafikmiljön och hastighetskontroller har genomförts. Du kan bidra genom att respektera rådande hastighetsbegränsningar.

Den gångna månadens fyrverkerier

Erfarenheter och förbättringsförslag från den gångna periodens användande av fyrverkerier sammanställs nu. I stort sett varje lägesrapport i trygghetsarbetet under december månad beskrev händelser där det sköts med smällare och fyrverkerier. För att se vilka eventuella ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas inför kommande fyrverkerihelger så sker nu en insamling av erfarenheter och synpunkter från räddningstjänsten, Polismyndigheten och samtliga kommunala förvaltningar samt sammanställning av inkomna synpunkter från allmänheten.

Motsvarande problem har även uppmärksammats i andra delar av Fyrbodal och därför planeras även dialog med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) för att se hur kommunen, räddningstjänsten och Polismyndigheten, tillsammans med andra viktiga samverkansaktörer, skulle kunna förebygga problematiken i framtiden.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat måndag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 1

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet har varit igång under den gångna veckan enligt schema.

Händelser och åtgärder vecka 1

Allmän beskrivning

Fältteamet har arbetat under varierande tider från måndag till och med söndag under vecka 1 och besökt många platser runt om i kommunen där ungdomar vanligtvis samlas. Rapporterna från arbetspassen beskriver genomgående lugna kvällar och endast tre samtal har inkommit via Trygghetstelefonen.

Lysekil

Händelse: Fältteamet upptäckte en övergiven bil som stod illa till på gata ut från centrala Lysekil med skador som gjorde att bilen inte kunde rullas från platsen.
Åtgärd: Fältteamet kontaktade polisen som hanterade händelsen och bilen under kvällen/natten.

Händelse: Samtal från kommunal verksamhet till fältteamet som informerade om att en gymnasieungdom från grannkommun precis varit på besök i den öppna verksamheten och att det i samband med besöket kommit upp påståenden om att gymnasieungdomen hade covid-19 vilket skapade oro inom verksamheten och dess besökare.
Åtgärd: Fältteamet tog kontakt med vårdnadshavare till gymnasieungdomen med den påstådda covid-19-infektionen och fick då information om att gymnasieungdomen haft covid-19 men suttit i hushållskarantän och nu var friskförklarad enligt VGR Smittskydds riktlinjer. Beskedet återkopplades av fältteamet till den kommunala verksamheten och dess besökare som lugnade samtliga.

Händelse: Inbrottsförsök i källarförråd i flerbostadhus i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin inom bostadsbolaget.

Händelse: Skadegörelse på elskåp i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin inom bostadsbolaget.

Händelse: Bilbrand på grusparkering i centrala Lysekil.
Åtgärd: Larm till räddningstjänsten via 112 som hanterade händelsen i samverkan med Polismyndigheten.

Händelse: Samtal till Fältteamet via Trygghetstelefonen om A-traktorer som sladdar i området kring före detta och nuvarande livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och pratade med de unga fordonsförarna.

Händelse: Samtal till Fältteamet via Trygghetstelefonen om A-traktorer som sladdade runt och spelade hög musik på parkeringsplats vid livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet till platsen men inga ungdomar med A-traktorer kvar på platsen när fältteamet kom dit.

Polismyndighetens information för vecka 1

Statistik

Under den gångna veckan har totalt 24 polisanmälningar upprättats vilket är ett ”medelinflöde” för motsvarande vecka under den senaste femårsperioden.

Av de totalt 24 polisanmälningarna var två anmälningar om våldsbrott (båda olaga hot), tre om skadegörelser (varav 2 på motorfordon) och tre tillgrepp/stölder.

Aktuellt

Fortsatt inkommer anmälningar om bedrägerier med samma modus som beskrev i förra utskicket, det villl säga det som kallades för "instagrambedrägerier".

Fortsatt oro finns även för vad som upplevs som höga hastigheter vid passage genom Trötenområdet.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.