Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Ung utveckling - ny enhet

Nu skapas en tydlig organisation för Lysekils kommuns förebyggande barn- och ungdomsarbete.

Som ett av resultaten av det intensifierade trygghetsarbetet i kommunen startas en ny enhet - Ung utveckling.

Arbetet ska i den nya enheten bedrivas utifrån ett förhållningssätt som är inkluderande, kravställande och relationsskapande.

Vi behöver möta nya och växlande behov för att nå ett socialt hållbart samhälle. Verksamheten ska bedriva ett universellt främjande och förebyggande arbete för alla ungdomar men har också i uppdrag att, utifrån behov, arbeta riktat förebyggande mot individer och grupper, säger Lennart Olsson, chef för Utbildningsförvaltningen.

Enhetens uppdrag

  • Arbeta medskapande och i samarbete med ungdomar och andra. Till exempel internt (kommunala verksamheter och bolag) och externt (exempel polis, civilsamhälle, näringsliv m.fl).
  • Arbeta för att utveckla positiva mötesplatser för unga i Lysekils kommun.
  • Arbeta uppsökande, flexibelt och föränderligt utifrån nuläget.
  • Ansvara för fältteamsverksamhet.
  • Arbeta utifrån ett utvecklingsfokus. Metoder för arbetet med ungas delaktighet och inflytande ska syfta till att främja inkludering och motverka polarisering.
  • Bedriva arbete som bygger på kunskap och beprövad erfarenhet samt följa vad som sker i omvärlden.
  • Ha ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete med gemensamma mål, genomförande och uppföljning.
  • Säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens och verktyg för att arbeta förebyggande med ungdomar. Viktiga delar är reell kulturkompetens, språkkunskaper och en förmåga att fungera som en positiv förebild för de målgrupper som är svåra att nå.