Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 53

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Denna veckas lägesrapport är sammanställd utifrån fältteamets rapporter från arbetspassen den gångna veckan och måndagsavstämning i det operativa trygghetsteamet.

Se upp för bedrägerier via Instagram

Polismyndigheten, genom kommunpolisen i Lysekils kommun, varnar för ett snabbt ökande av bedrägerier via Instagram som fått stor spridning i Lysekils kommun. Orsaken är sannolikt att några Lysekilsbor fått sina instagramkonton ”kapade”. Det har lett till att deras vänner på Instagram fått utskick via Instagram om att hjälpa sin vän i en tävling och då uppmanats att klicka på en länk. Det klicket har inneburit att den "hjälpande" vännens telefonräkning belastats med upp till 1000 kr.

Upptäcker du att du är utsatt för bedrägeri ska detta anmälas till Polismyndigheten. Är du inte utsatt för brott, men upptäcker något på Instagram som du tror kan röra sig om ett bedrägeri så ska detta anmälas direkt till Instagram.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat måndag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 53

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet har varit igång under den gångna veckan enligt schema.

Händelser och åtgärder vecka 53

Allmän beskrivning

Fältteamet har arbetat under varierande tider från måndag till och med söndag under vecka 53. Rapporterna från arbetspassen beskriver sammantaget lugna kvällar med inte så många människor i rörelse utomhus. Det varit mycket smällande med smällare och fyrverkerier där normbrytande beteende, genom att kasta smällare mot andra, har uppmärksammats vid ett par tillfällen.

Fälteamet har besökt många platser runt om i kommunen där ungdomar vanligtvis samlas. Enstaka ungdomar har skjutsats hem under kvällarna och reflexer har delats ut till flera av de personer som fältteamet har pratat med under arbetspassen.

Lysekil

Händelse: Fältteamet besökte bostadsområde i centrala Lysekil och mötte då barn i mellanstadieåldern som berättade att de hade fått smällare kastade efter sig av några äldre killar. En kvinna rastade sin hund i närheten och även hon berättade att de äldre killarna hade kastat smällare efter hunden.
Åtgärd: Fältteamet pratade igenom händelsen med de som utsatts, men inga uppgifter framkom som gjorde det möjligt att agera ytterligare.

Händelse: Samtal inkom till Trygghetstelefonen om att det smällts smällare i trapphus i flerbostadshus i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet mötte upp inringaren vid den aktuella platsen och såg rester av smällare inne i trappuppgången. Samtal med inringaren, men inga uppgifter framkom för ytterligare agerande.

Händelse: Samtal via Trygghetstelefonen angående ungdomar som smällt smällare mot parkerade bilar i villakvarter i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och kollade av närområdet utan att träffa på några personer.

Händelse: Samtal via Trygghetstelefonen om 15-20 ungdomar med störande beteende på en gata i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och pratade med ungdomarna som då rörde sig hemåt.

Händelse: Fältteamet besökte området kring en livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil och upptäckte då ungdomar och unga vuxna som kastade smällare.
Åtgärd: Fältteamet pratade med personerna.

Händelse: Fältteamet upptäckte att tillfälliga trafikskyltar på tillfälligt öppnad väg hade välts. Detta skedde återkommande under samma kväll.
Åtgärd: Fältteamet reste upp och återställde de tillfälliga trafikskyltarna vid upprepade tillfällen under samma kväll.

Händelse: Kommunal verksamhet med aktiviteter för ungdomar bad några personer att tillfälligt lämna lokalen på grund av störande beteende. Utanför lokalen kastades då smällare i samband med att personerna med störande beteende lämnade. De återkom under kvällen men tilläts inte komma in.
Åtgärd: Händelsen hanteras av verksamheten.

Händelse: Samtal direkt till fältteamsstelefonen från en boende i villakvarter i centrala Lysekil som upptäckt att ytterglaset i en ruta till källaren var sönder.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och pratade med inringaren som även polisanmälde händelsen.

Händelse: Fältteamet passerade förskola i centrala Lysekil och såg att många personer var i rörelse inne på förskoleområdet. När fältteamet närmade sig personerna lämnade dessa åt motsatt håll. De uppvisade ett avvikande beteende i övrigt i samband med att de lämnade området.
Åtgärd: Fälteamet kontrollerade platsen där personerna hade uppehållit sig och där påträffades vad som misstänktes var rester av "jointar", det vill säga misstänkt narkotika.

Händelse: Brand i lägenhet i flerbostadshus i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Räddningstjänst larmades via 112 som hanterade händelsen i samverkan med övriga blåljusorganisationer.

Händelse: Skadegörelse i entré till trapphus i flerbostadshus i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av bostadsbolaget.

Händelse: Skadegörelse av postlåda som tillhör en kommunal verksamhet i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat av verksamheten.

Polismyndighetens information för vecka 53

Statistik från perioden 52 - 53
Vecka 52 inkom 23 anmälningar. Veckan har statistiskt sett delad ”ledning” de senaste 5 åren med antalet från 2017. Lägst antal anmälningar var 2019 med 17 anmälningar. Av de inkomna polisanmälningarna var nio anmälningar om våldsbrott, tre om skadegörelse och tre om tillgrepp/stöld.

Vecka 53 inkom 20 anmälningar varav en anmälan om våldsbrott, tre anmälningar om skadegörelse och en anmälan om tillgrepp/stöld.

Värt att notera från perioden vecka 52 - 53
Flertal fall av bedrägeri genom att gärningspersoner använder sig av ett ”kapat” Instagramkonto från målsägare i Lysekilsområdet. Gärningsmannen som kapat kontot använder sig av kontots vänner och skickar ut en fråga om hjälp i en tävling. Vännen som ska hjälpa ombeds fylla i sitt mobilnummer samt klicka på en länk. Detta medför då att mobilräkningen belastas med en orätt extra skuld på exempelvis 1000 kr.

Många samtal till Polisen om ofredande /misshandel, genom felaktigt användande av fyrverkeripjäser. De som pekas ut som gärningsmän är ungdomar, både äldre och yngre.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.