Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 47

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

Tar du ditt ansvar som vårdnadshavare?

Att smälla kraftiga smällare och raketer innebär en otrygghet för andra som är i närheten och riskerar att leda till skador på människor och egendom.

Du som vårdnadshavare är enligt lagen ansvarig för skador som ditt barn eller ungdom - genom brott - orsakar på någons egendom. Som vårdnadshavare är det viktigt att du pratar med ditt barn eller ungdom om de långsiktiga konsekvenser ditt barns agerande har - för barnet själv men också för vår kommun.

Du har även ansvar för de fordon som ditt barn använder i trafiken. Länk till annan webbplats.

Är du orolig för ett barn eller ungdom i din närhet? En orosanmälan till socialtjänsten Länk till annan webbplats. kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på www.polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Fältteamet finns för våra barn och ungdomar

Lysekils kommuns fältteam arbetar uppsökande mot barn och ungdomar i de miljöer där våra barn och unga vistas i kommunen. Fältteamet består av medarbetare från kommunens olika verksamheter och som till vardags möter våra barn och ungdomar inom sitt ordinarie arbete. Det gör att de har en etablerad och god relation till dem de möter vilket kan ge en trygghet för den unge.

Fältteamet arbetar varierande tider framförallt under veckoslut och helger då barn och ungdomar ofta har mycket ledig och oplanerad fritid.

Viktig samverkan

Fältteamet samverkar med skolan, fältsekreterarna, fritidsgården och socialtjänsten och de agerar med barnet eller den unges bästa i fokus. En viktig del i fältteamets arbete är kontakt med vårdnadshavare i olika situationer.

Du som vårdnadshavare har ett långtgående ansvar för ditt barn och det är därför du kan bli kontaktad om ditt barn befinner sig i en miljö eller i ett sammanhang som kan innebära en risk för barnet.

Samtala gärna med ditt barn om att fältteamet finns för ditt barn och att de gärna får kontakta dig som vårdnadshavare om fältteamet ser att det finns behov av det.

Om du själv noterar händelser som upplevs som riskfyllda eller oroande så kan du ringa till Trygghetstelefonen på 031- 334 12 19.

https://www.lysekil.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/trygg-i-lysekils-kommun/trygghetstelefon.html

Har du upplevt platser eller miljöer i vår kommun som upplevs otrygga eller som en riskmiljö? Tipsa kommunen på:

Tipsa om otrygga platser

Vill din förening vara med och bidra till fler goda mötesplatser för våra barn och unga?

Föreningar har möjlighet att söka ett utökat föreningsstöd för att utveckla aktiviteter och möjliggöra en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar.
Kontakta kontaktcenter för mer information genom att ringa eller maila.

Vill du bidra med dina tankar om trygghet i vårt lokalsamhälle?
Var med i vår medborgardialog - läs mer här

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 47

Medborgardialog - Att samla in synpunkter och tankar från de som bor och verkar i Lysekils kommun i ett medborgardialogsarbete är en del i det förstärkta trygghetsarbetet. Dialogen är igång och vi samlar in värdefulla synpunkter och idéer. Läs mer här och anmäl ditt intresse.

Mötesplats Rorkulten - Trygghetsvandring är planerad till den 27/11. Var gärna med! Har du förslag på aktiviteter och/eller vill du vara en del av ABFs verksamhet på Rorkulten? Kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073‑501 11 28.

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet. Personal från fritid stärker vid behov upp inom kommunens övriga verksamheter.

Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om stök i centrala Lysekil med ungdomar som var högljudda och sparkade på soptunnor. Inringaren berättade också att ungdomar nu hade avlägsnat sig.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och cirkulerade runt centrum återkommande för att visa sin närvaro och lugna.

Händelse: Samtal till Trygghetstelefonen där inringaren informerade om att två personer på moped utan ljus och hjälm hade observerats utanför en idrottsanläggning.
Åtgärd: Fältteamet körde förbi till platsen för att se om de skulle möta mopeden och noterade signalement i händelse av att de skulle stöta på personerna på mopeden under kvällen.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen där inringaren kände sig otrygg då ungdomar stått utanför huset och skrikit.
Åtgärd: Fältteamet åkte dit och tittade till hur läget var. De såg ingen vid platsen när de kom dit. Förutom att de noterade att en massa blanka papper låg slängda på trottoaren var allt i sin ordning.

Händelse: Fältteamet upptäckte ungdomar som var maskerade och uppfattades hålla på med någonting, oklart vad. Ungdomarna lämnade platsen när fältteamet kom.
Åtgärd: Fältteamet upptäckte att det var smällare som ungdomarna hade kastat ifrån sig fältteamet kom till platsen. Smällarna togs om hand och lämnades under kvällen in på Lysekils Polisstation.

Händelse: Väktare kontorollerade fastighet i samband med rondering och upptäckte att en person obehörigen uppehöll sig på den allmänna toaletten.
Åtgärd: Väktare tillkallade polis eftersom personen vägrade lämna. Polis kom till platsen och omhändertog personen.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ungdomar som sköt raketer och smällde smällare i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åkte dit direkt men ingen ungdom var kvar på platsen. Fältteamet var kvar i bostadsområdet och promenerade runt, men några ungdomar sågs aldrig till.

Händelse: Samtal till Trygghetstelefonen om fem ungdomar i centrala Lysekil som skrek och slog med järnrör mot skyltar med mera.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och mötte upp inringaren som uppgav att ungdomarna hade lämnat platsen. Fältteamet kom ikapp de aktuella ungdomarna som bar "munskydd" och uppvisade en dålig attityd. Fältteamet pratade med ungdomarna på plats och har varit i kontakt med vårdnadshavare.

Händelse: Mindre brand i anslutning till flerbostadshus i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Räddningstjänst och polis larmades till platsen som hanterade händelsen.

Händelse: Föremål kastades mot ruta på en idrottsanläggning som orsakade skadegörelse. Polis larmades om händelsen.
Åtgärd: Fastighetsenheten hanterar skadegörelsen enligt rutin.

Händelse: Mindre brand i trapphus i flerbostadshus i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Räddningstjänst och polis larmades till platsen som hanterade händelsen.

Brastad

Händelse: Samtal till Trygghetstelefonen om ungdomar som kastade "bangers" (smällare) i centrala Brastad och inringaren uppgav att polis var informerad.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen där det inte var några oroligheter när de kom fram. Två ungdomar uppgav att de innan hade hört en liten smäll en bit bort.

Händelse: Under bilfärd mellan Lysekil och Brastad uppmärksammade fältteamet en flicka som hoppat av bussen och som var svår att upptäcka där hon promenerade längs vägrenen.
Åtgärd: Fältteamet stannade till och delade ut reflex till flickan.

Polismyndighetens information för vecka 47

Polismyndigheten uppger att det är stor skillnad på antalet polisanmälningar jämfört med föregående vecka. Vecka 46 var det totalt 52 anmälningar och för vecka 47 inkom det 22 polisanmälningar.

Av dessa 22 anmälningar utgör tre anmälan om våldsbrott varav en är rubricerad som misshandel. Tre utgör anmälan om skadegörelse varav två på motorfordon och en om klotter. Fem anmälningar avser tillgrepp (stöld).

Polismyndigheten har under veckan arbetat med ökad närvaro/synlighet inom kommunen. Ett flertal fordons-/förarkontroller har utförts där flygande besiktningar gjorts av personbil samt fyra A-traktorer.

Polismyndigheten har även kontrollerat ett flertal ungdomar i centrala Lysekil som resulterade i en anmälan om narkotikabrott (innehav) och en anmälan om brott mot lagen om explosiva varor (innehav av banger/smällare).

Repetition - Allmänna regler för fyrverkerier

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
  • Smällare är förbjudna i Sverige.
  • Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.
  • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus.

Repetition - Ansvar för användning och försäljning

  • Den som avfyrar fyrverkeri eller pyrotekniska varor ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas.
  • Om användningen sker vid en offentlig tillställning exempelvis vid en fotbollsmatch eller allmän sammankomst exempelvis vid en konsert ansvarar i första hand den som anordnat tillställningen eller sammankomsten.
  • För dig som ska sälja och förvara fyrverkerier krävs handelstillstånd. Det ansöker du om hos kommunen.

Läs mer på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Föräldrarnas ersättningsansvar för skador

En förälder som har vårdnaden om ett barn är skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att barnet orsakar skador för någon annan. En förälder som inte uppfyller detta krav, t.ex. genom att tillåta lekar med farliga föremål, kan anses som vårdslös och därmed bli skadeståndsskyldig för skador som barnet orsakar.

Ett strängare skadeståndsansvar för föräldrar syftar till att tydliggöra att de bär huvudansvaret för sina barn och ungdomar.

En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ansvara för vissa typer av skador som barnet orsakar. Ansvaret förutsätter inte att föräldern varit vårdslös.

Polisen uppmanar vårdnadshavare att vistas i de miljöer där deras barn är och säkerställa att de inte är involverade i dessa händelser.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.

Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.