Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Resursteamets arbete för ökad trygghet

Barn och unga är vår framtid och att de får trygga uppväxtvillkor är hela kommunens angelägenhet. Socialförvaltningens resursteam bidrar till detta på flera sätt.

Socialförvaltningens resursteam

I socialförvaltningens resursteam ingår bland annat Familjens hus som ligger på Badhusberget 7B.

Fältarna Ida Strandberg och Alice Johansson arbetar här med ungdomar enskilt och i grupp. De möter ungdomarna i skolan och på fritiden och anordnar olika aktiviteter. Fältarna är också ute och trygghetsvandrar på kvällar och nätter.

Den goda relation de har med många av ungdomarna gör att de kan ha många bra samtal med de unga de möter. När de får information om att någon ungdom har varit inblandad i någonting som inte är bra, tar de kontakt med vårdnadshavarna och pratar med dem.

Aktiviteter och stöd för familjer med yngre barn

Lotta Strandberg är mest känd för de mindre barnen och deras föräldrar. Vanligtvis tar hon emot barn och föräldrar på Familjens hus öppna förskola och anordnar bland annat träffar för babymassage med mera.

Mycket av arbetet gör hon tillsammans med Familjens hus kurator, Helene Lindvall. Just öppna förskolan får tyvärr hållas stängd nu, men de mindre gruppverksamheterna kan genomföras även i covid-tider, med lite extra säkerhetstänk. Lotta brukar dessutom  fälta på stan på eftermiddagarna, tillsammans med någon av fältarna eller familjecoachen.

Det är viktigt att vi är synliga på stan, säger Lisa Swanberg, familjecoach.

Lisa arbetar främst med barn i åldrarna 6-12 och deras föräldrar. Hon möter barn och föräldrar bland annat på Familjens hus, Rorkulten och på fritidsgården. Många samtal handlar om vad som händer i samhället och om föräldraskapets utmaningar.

Samverkan för ett tryggare Lysekil

SSPF är en annan viktig del i kommunens trygghetsarbete. Förkortningen står för Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid. I SSPF samverkar man kring enskilda ungdomar som har ett extra problematiskt beteende. För att SSPF-samverkan ska kunna ske ska föräldrarna ha gett sitt samtycke till det. I samverkan försöker man hitta de bästa sätten att få ungdomen på rätt spår.

Lisa berättar att hon just varit med på ett uppstartsmöte för SS(P)F junior. Det är ett liknande samarbete kring barn som är 6-12 år. Tanken är att fånga upp de barn som är på väg åt fel håll och samverka för att i ett tidigt skede hjälpa dem och deras föräldrar så att de inte behöver bli tonåringar med stora problem.

I SS(P)F junior står P som i polis inom parentes. Polisen kommer att vara med och samverka, men har inte riktigt samma roll i detta samarbete som rör barn som inte är straffmyndiga.

Vill du kontakta Familjens hus?

Telefon 0523-61 36 34 eller 0523-61 36 33