Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 46

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

En orolig tid med ökade påfrestningar - men det finns hjälp

Just nu spenderar många familjer extra mycket tid med varandra. Det kan såklart vara mysigt men det kan också skapa problem.

Vissa familjer har det ibland jobbigare än andra. Det kanske finns en mamma eller pappa som dricker för mycket alkohol, mår psykiskt dåligt eller är sjuk. Vuxna som inte mår bra kan i stressande situationer ha lättare för att bli arga, irriterade och ibland också bli våldsamma.

Just nu är många vuxna och barn stressade på grund av spridningen av coronaviruset. Det är viktigt att veta att det finns hjälp att få ifall du känner att det blir jobbigt i din familj.

Du kanske är förälder och själv behöver hjälp för att du inte ska bli utsatt för bråk eller våld hemma.

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv, och du vill ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att vara trygg, utvecklas och må bra. Därför är det viktigt att du söker hjälp om det behövs. Kontakta socialtjänsten för vägledning och råd:

https://www.lysekil.se/omsorg-och-stod/stod-till-familj-barn-och-unga/stod-till-familjen.html

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fältteamet finns för våra barn och ungdomar

Lysekils kommuns fältteam arbetar uppsökande mot barn och ungdomar i de miljöer där våra barn och unga vistas i kommunen. Fältteamet består av medarbetare från kommunens olika verksamheter och som till vardags möter våra barn och ungdomar inom sitt ordinarie arbete. Det gör att de har en etablerad och god relation till dem de möter vilket kan ge en trygghet för den unge.

Fältteamet arbetar varierande tider framförallt under veckoslut och helger då barn och ungdomar ofta har mycket ledig och oplanerad fritid.

Fältteamet samverkar med skolan, fältsekreterarna, fritidsgården och socialtjänsten och de agerar med barnet eller den unges bästa i fokus. En viktig del i fältteamets arbete är kontakt med vårdnadshavare i olika situationer.

Du som vårdnadshavare har ett långtgående ansvar för ditt barn och det är därför du kan bli kontaktad om ditt barn befinner sig i en miljö eller i ett sammanhang som kan innebära en risk för barnet.

Samtala gärna med ditt barn om att fältteamet finns för ditt barn och att de gärna får kontakta dig som vårdnadshavare om fältteamet ser att det finns behov av det.

Om du själv noterar händelser som upplevs som riskfyllda eller oroande så kan du ringa till Trygghetstelefonen på 031- 334 12 19.

https://www.lysekil.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/trygg-i-lysekils-kommun/trygghetstelefon.html

Har du upplevt platser eller miljöer i vår kommun som upplevs otrygga eller som en riskmiljö? Tipsa kommunen på:

Tipsa om otrygga platser

Vill din förening vara med och bidra till fler goda mötesplatser för våra barn och unga?

Föreningar har möjlighet att söka ett utökat föreningsstöd för att utveckla aktiviteter och möjliggöra en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar.
Kontakta kontaktcenter för mer information: kontaktcenter@lysekil.se

Vill du bidra med dina tankar om trygghet i vårt lokalsamhälle?
Var med i vår medborgardialog - läs mer här

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 46

Medborgardialog - Att samla in synpunkter och tankar från de som bor och verkar i Lysekils kommun i ett medborgardialogsarbete är en del i det förstärkta trygghetsarbetet. Dialogen är igång och vi samlar in värdefulla synpunkter och idéer. Läs mer här och anmäl ditt intresse.

Mötesplats Rorkulten - Trygghetsvandring är planerad till den 27/11. Var gärna med! Har du förslag på aktiviteter och/eller vill du vara en del av ABFs verksamhet på Rorkulten? Kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073‑501 11 28.

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet. Personal från fritid stärker vid behov upp inom kommunens övriga verksamheter.

Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

Händelse: Fastighetsbolag hittade en moped i anslutning till ett bostadsområde. Mopeden misstänktes vara stulen.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom fastighetsbolaget.

Händelse: Samtal från flera olika personer till trygghetstelefonen om att ungdomar smällde smällare.
Åtgärd: Fältteamet uppsökte platsen där ungdomarna varit synliga men då var inga ungdomar kvar.

Händelse: En kommunanställd i tjänst får ägg kastat på sitt fordon under färd.
Åtgärd: Fältteamet uppmanar föraren att kontakta Polismyndigheten för anmälan. Hanteras vidare enligt rutin inom verksamheten.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ungdomar som förde oväsen i anslutning till ett flerbostadshus. Information om att ungdomarna klottrade på en fastighet.
Åtgärd: Ärendet hanteras av Polismyndigheten.

Händelse: Väktare observerade en man som uppehållit sig länge vid en offentlig toalett och vägrade lämna platsen.
Åtgärd: Hanterades av ronderande väktare.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ungdomar som använder fyrverkerier eller smällare.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen som då var tom.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ungdomar som för oväsen på torget.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen som då var tom.

Händelse: Fältteamet kontaktades på plats av en medborgare som uppgav att ungdomar smällt smällare i dennes närhet syfte att skrämmas. Personen hade även kontaktat polis.
Åtgärd: Polismyndigheten hanterar ärendet.

Händelse: Kommunens medarbetare uppmärksammade att det klottrats på en fastighet.
Åtgärd: Information om detta förmedlat till aktuell fastighetsägare för hantering enligt dennes rutiner.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om att ungdomar kastat glasflaskor mot ett fordon under färd. Även polis kontaktades.
Åtgärd: Ärendet hanteras av Polismyndigheten.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om barn och ungdomar som smällde smällare i närheten av en förskola. Ungdomar som vistades på platsen avvek direkt när fältteamet kom. Ungdomarna hade sina ansikten täckta och när de lämnade platsen smälldes ytterligare en smällare.
Åtgärd: Fältteamet kontaktade Polismyndigheten för åtgärd. Hanteras vidare inom veksamheten.

Polismyndighetens information för vecka 46

Polismyndigheten uppger att totalt har 52 anmälningar inkommit vilket är ett något högre antal relaterat till tidigare år. Anmälningarna består av 14 anmälningar om våldsbrott, varav tre är rubricerade som misshandel. Övriga brott inkluderar bland annat narkotikabrott, brott mot knivlagen samt trafikrelaterad brottslighet.

Totalt har det gjorts 9 anmälningar om skadegörelse varav 2 på motorfordon och en anmälan avser klotter. Tre anmälningar är gjorda avseende tillgrepp (stöld).

Polisen signalerar en stark oro för undomar i grupp och som har ett normbrytande och destruktivt beteende. Ungdomar använder så kallade "bangers" (pyroteknik) vilket innebär en hög skaderisk för ungdomarna och det skapar stark olägenhet för den som är i närheten. Polismyndigheten ser även allvarligt på att föremål har kastats mot olika fordon underfärd, vilket innebär mycket allvarliga risker för olyckor.

Förutom de beordrade uppdrag som larmas ut via Polisens ledningscentral har Polisen under den gångna veckan varit närvarande genom fotpatruller, trafikrelaterat arbete, samt en narkotikarelaterad insats med hjälp av hund.

Allmänna regler för fyrverkerier

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
  • Smällare är förbjudna i Sverige.
  • Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.
  • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus.

Ansvar för användning och försäljning

  • Den som avfyrar fyrverkeri eller pyrotekniska varor ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas.
  • Om användningen sker vid en offentlig tillställning exempelvis vid en fotbollsmatch eller allmän sammankomst exempelvis vid en konsert ansvarar i första hand den som anordnat tillställningen eller sammankomsten.
  • För dig som ska sälja och förvara fyrverkerier krävs handelstillstånd. Det ansöker du om hos kommunen.

Läs mer på:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/fyrverkerier/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldrarnas ersättningsansvar för skador

En förälder som har vårdnaden om ett barn är skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att barnet orsakar skador för någon annan. En förälder som inte uppfyller detta krav, t.ex. genom att tillåta lekar med farliga föremål, kan anses som vårdslös och därmed bli skadeståndsskyldig för skador som barnet orsakar.

Ett strängare skadeståndsansvar för föräldrar syftar till att tydliggöra att de bär huvudansvaret för sina barn och ungdomar.

En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ansvara för vissa typer av skador som barnet orsakar. Ansvaret förutsätter inte att föräldern varit vårdslös.

Polisen uppmanar vårdnadshavare att vistas i de miljöer där deras barn är och säkerställa att de inte är involverade i dessa händelser.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.

Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.