Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 45

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

Trygghet en viktig del av den sociala hållbarheten

Det är vår ambition att Lysekils kommun ska upplevas som en öppen, trygg, väl omhändertagen och attraktiv kommun för alla som bor, verkar eller vistas här -under alla tider på dygnet. En del i trygghetsarbetet är därför utveckling av positiva och trygga platser och mötesplatser för våra medborgare.

Socialt hållbar utveckling är en viktig fråga för Lysekils kommun och det innefattar frågor som tillit, trygghet, social sammanhållning, välfärd och rättvisa, delaktighet, medborgerligt deltagande, och samhällets förmåga att hantera svårigheter. Det innebär också en förmåga att anpassa sig till nya villkor och förändringar.

Socialt hållbar utveckling innebär att bygga långsiktigt för ett stabilt och samtidigt dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Ytterst handlar socialt hållbar utveckling om demokrati och ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och tillgodoses. Trygghet och brottslighet relaterar till levnadsförhållanden i stort med villkor som rör utbildning, arbete och deltagande i samhällslivet på olika sätt.

Trygghet i våra fysiska miljöer

Lysekils kommun utvecklar inom- och utomhusmiljöer och lägger för närvarande mycket fokus på trygga mötesplatser i utomhusmiljön. Arbetet med brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder pågår under hela samhällsbyggnadsprocessen - från planering och anläggning till förvaltning. Att skapa en god livsmiljö handlar om att skapa en balans mellan dessa olika intressen och perspektiv.

- Det är viktigt att reflektera över på vilket sätt våra projekt påverkar tryggheten och sannolikheten för att brott ska begås på en plats. Detta måste också vägas mot andra önskemål och krav som ställs på exempelvis folkliv, att motverka buller, på tillgänglighet och trafiksäkerhet, fortsätter Per Garenius.

Kommunen arbetar med trygghet i den fysiska miljön

Tipsa om otrygga platser

Vill du vara med och bidra till fler goda möten?

Vid Kulturmötesplats Rorkulten som drivs av ABF i Norra Hamnen kan du starta en studiecirkel, arbeta med kulturaktiviteter eller vara en del i något av deras redan pågående projekt. Du kan också bli en av de trygghetsvandrare som under vissa kvällar bidrar till en ökad trygghet i kommunen.

För kommunen är samverkan med olika aktörer inom lokalsamhället viktigt. Vi vill vi bredda utbudet av goda mötesplatser, och föreningslivet och idéburna organisationer är en viktig del i det arbetet.

Om det finns arenor för möten där människor i alla åldrar känner en tillhörighet kan olika grupper komma i kontakt med varandra. Det kan bidra till en ökad inkludering och känsla av samhörighet och minska risken för ensamhet och utanförskap. För ungdomar kan det också innebära en värdefull kontakt med en trygg vuxen, vilket vi vet att många saknar.

Ta kontakt med kultursamordnare Anders C Nilsson med förslag, tankar och idéer: Anders C Nilsson, 073-5173103.

Var med på trygghetsvandring den 27 november - du behövs!

Vill din förening vara med och bidra?

Föreningar har möjlighet att söka ett utökat föreningsstöd för att utveckla aktiviteter och möjliggöra en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar.
Kontakta kontaktcenter för mer information: kontaktcenter@lysekil.se

Vill du bidra med dina tankar om trygghet i vårt lokalsamhälle?
Var med i vår medborgardialog - läs mer här

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen har haft en ökad närvaro under den gångna perioden relaterat till föregående period.

Genomförda aktiviteter vecka 45

Medborgardialog - Att samla in synpunkter och tankar från de som bor och verkar i Lysekils kommun i ett medborgardialogsarbete är en del i det förstärkta trygghetsarbetet. Dialogen är igång och vi samlar in värdefulla synpunkter och idéer. Läs mer här och anmäl ditt intresse.

Mötesplats Rorkulten - Språkcafé med aktiviteter enligt planering. Trygghetsvandringar är planerad till den 27/11. Var gärna med! Har du förslag på aktiviteter och/eller vill du vara en del av ABFs verksamhet på Rorkulten? Kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073‑501 11 28.

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet. Personal från fritid stärker vid behov upp inom kommunens övriga verksamheter.

Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om en ungdomsgrupp som uppträder på ett sätt som skapar otrygghet.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen där det var lugnt.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ungdomsgrupp som är högljudda i anslutning till ett flerbostadshus vilket skapar olägenhet för de boende.
Åtgärd: Fältteamet besöker platsen och samtalar med ungdomarna som sänker ljudnivån.

Händelse: Information om att en person framför en crossmotorcykel på ett på ett sätt som skapar otrygghet.
Åtgärd: Inget fordon eller förare observeras av fältteamet under passet.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ungdomar som ofredar boende i ett flerbostadshus.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen som då var lugn. Samtal med inringaren med uppmaning om att höra av sig igen vid behov.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ungdomar som uppträder på ett sätt som skapar otrygghet i anslutning till en förskola.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen där en större grupp ungdomar vistades. De samtalade med ungdomarna som sedan lämnade platsen.

Händelse: Skadegörelse genom en krossad ruta på en kommunal fastighet.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten. Polisanmälan gjord.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om en grupp ungdomar som uppträder störande i anslutning till en matvarubutik.
Åtgärd: Ingen åtgärd då ungdomarna lämnat platsen.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om en misstänkt stulen moped med två personer på som körs runt i de centrala delarna av staden.
Åtgärd: Uppmaning om att ringa polisen vid pågående brott för möjlighet till rätt åtgärd.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om oro för motorburen ungdom som försökte ta sig in med fordon vid en avspärrad brandplats.
Åtgärd: Överlämnades till bevakningsbolaget för åtgärd.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om en ungdomsfest som spårat ur.
Åtgärd: När fältteamet kom till platsen fanns polis där för hantering av ärendet.

Händelse: Skadegörelse genom krossat fönster på en kommunal fastighet.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten. Polisanmälan gjord.

Polismyndighetens information för vecka 45

Polismyndigheten uppger att totalt har 45 anmälningar gjorts senaste veckan. Fem anmälningar om skadegörelse har inkommit, 13 anmälningar om tillgreppsbrott (stöld) varav två anmälningar gäller stöld av moped och sju anmälningar om våldsbrott.

Polisen har haft en ökad närvaro i vårt område och genomfört fotpatrull samt haft trafikkontroller av fordon och förare.

Fortsatta problem med mopedstölder i vårt område

Polisen informerar om att det fortfarande är problem med mopedstölder, försök till mopedstölder samt skadegörelse av mopeder.

Polisen uppmanar allmänheten att tipsa om man sett eller hört något om dessa mopedstölder eller skadegörelser.

Polisen uppmanar också vårdnadshavare att vistas i de miljöer där deras barn är och säkerställa att de inte är involverade i dessa händelser.

Polisen påminner också ägare av den här typen av fordon att se över låsanordningar och förvaringsplatser i syfte att minska risken för eventuella tillgrepp.

Läs mer om tips för att minska risken för stöld av moped på: Länk till annan webbplats.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.

Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.