Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Kommunen arbetar med trygghet i den fysiska miljön

Engelska parken har upprustats och projektet är en del i trygga mötesplatser.

- Ambitionen är att ha trygghetsperspektiv i alla projekt vi gör berättar Per Garenius, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lysekils kommun utvecklar inom- och utomhusmiljöer och lägger för närvarande mycket fokus på trygga mötesplatser i utomhusmiljön.

En god livsmiljö

Arbetet om brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder pågår under hela samhällsbyggnadsprocessen - från planering och anläggning till förvaltning. Att skapa en god livsmiljö handlar om att skapa en balans mellan dessa olika intressen och perspektiv.

Det är viktigt att reflektera över på vilket sätt våra projekt påverkar tryggheten och sannolikheten för att brott ska begås på en plats. Detta måste också vägas mot andra önskemål och krav som ställs på exempelvis folkliv, att motverka buller, på tillgänglighet och trafiksäkerhet, fortsätter Per Garenius.

Följande projekt pågår:

  • Utveckling utomhusmiljö Konstgräset – Lilla Kronbergshallen
  • Belysning utomhusmiljö Gullmarsskolan (skolgård).
  • Ny utomhusbelysning Mariedalsskolan, projektering pågår.

Följande projekt är avslutade:

  • Engelska parken invigd – Projektet är en del i trygga mötesplatser.

Följande projekt är planerade för färdigställande under 2020:

  • Belysning utomhusmiljö Gullmarsskolan (trappa vid matsal).
  • Åtgärder gymnastikutrustning (fast och lös utrustning) i våra gymnastik- och sporthallar. Beställning lagd med sluttidpunkt 2020-12-31.