Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 44

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

Var med och påverka i trygghetsarbetet!

Dialogteamet i medborgardialogsarbete kring trygghet i full gång. Under den senaste tiden har de mött många engagerade medborgare och fått del av synpunkter och tankar på tryggheten i Lysekils kommun. Du kan också vara med och påverka!

Medborgardialog för utveckling och hållbarhet

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Syftet med att arbeta med medborgardialog är att det ska leda till nytta för alla som bor, verkar i eller har någon annan koppling till Lysekils kommun. Det handlar om att ta tillvara medborgarnas kunskaper om de lokala förutsättningar och skapa kunskap om hur de gemensamma resurserna används på bästa sätt för att nå samhällsmålen och en hållbar utveckling.

Dina tankar och synpunkter är viktiga

Dialogteamet består av tjänstepersoner som på olika sätt kontaktar eller kontaktas av medborgare i kommunen. Genom samtal samlas information in om hur medborgarna upplever tryggheten i kommunen. Dialogteamet är personer som till vardags arbetar med helt andra frågor och deras uppgift är att förhålla sig neutrala i dialogen.

Under veckan har flertalet dialoger genomförts och teamet har samlat in många värdefulla tankar och synpunkter hittills. Arbetet fortsätter fram till slutet av december, och i januari sammanställs en rapport med de insamlade synpunkterna. Rapporten blir ett underlag för arbetsgrupperna att jobba vidare med under våren 2021.

Vill du vara med?

Vi vill gärna att du är med och påverkar utvecklingen i kommunen. Vi behöver din kunskap och dina synpunkter.

Vill du vara med i vår medborgardialog? Ta kontakt med vårt dialogteam via mail på medborgardialog@lysekil.se eller via Kontaktcenter på 0523 - 61 30 00.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen har arbetat enligt ordinarie bemanning.

Genomförda aktiviteter vecka 44

Medborgardialog - Att samla in synpunkter och tankar från de som bor och verkar i Lysekils kommun i ett medborgardialogsarbete är en del i det förstärkta trygghetsarbetet. Dialogen är igång och vi samlar in värdefulla synpunkter och idéer. Läs mer här och anmäl ditt intresse.

Mötesplats Rorkulten - Språkcafé med aktiviteter enligt planering. Information om Trygghetsvandringar har gått ut. Vandringar är planerade till den 30/10 och den 27/11. Har du förslag på aktiviteter och/eller vill du vara en del av ABFs verksamhet på Rorkulten? Kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073‑501 11 28.

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet samt olika höstlovsaktiviteter har genomförts. Personal från fritid stärker vid behov upp inom kommunens övriga verksamheter.

De höstlovsaktiviteter som anordnats under veckan har varit välbesökta och uppskattade.

Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

Händelse: Ungdomsgrupp skapade otrygghet utanför en tvättstuga i ett flerbostadsområde.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten.

Händelse: Ett entrélås utsattes för åverkan på ett flerbostadshus
Åtgärd: Hanteras inom bostadsbolaget.

Händelse: Krossad ruta på en kommunal förskola
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten. Polisanmälan gjord.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ungdomar som smäller smällare.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen som då var lugn.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ungdomar som kör på en misstänkt stulen moped utanför en förskkola. En person lämnade platsen på moped. Personen hade inte hjälm och inga ljus på mopeden.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen där en större grupp ungdomar vistades. De samtalade med ungdomarna som hade ett gott bemötande.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ungdomar som smäller smällare i närheten av en förskola under kvällstid.
Åtgärd: Fältteamet åker till dit men då var det ingen kvar på platsen.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ungdomar som beter sig på ett sätt som skapar otrygghet.
Åtgärd: Fältteamet besökte platsen som då var lugn.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om en grupp ungdomar som kör moped utan hjälm.
Åtgärd: Ingen åtgärd eftersom ungdomarna inte gått att lokalisera eller identifiera.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen där inringaren misstänker att ungdomar har stulit en moped.
Åtgärd: Ingen åtgärd eftersom ungdomarna inte gått att lokalisera eller identifiera.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om en grupp ungdomar som vistas inom området på en förskola. Inringaren upplever att ungdomarna är påverkade av något.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen men då var det inga ungdomar kvar på platsen.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om en grupp ungdomar som uppträder störande, spelar hög musik, skräpar ner och sparkar på belysning.
Åtgärd: På grund av tekniska problem fick fältteamet inte denna information under pågående arbetspass.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om en större grupp ungdomar som har samlats med bilar, mopeder och A-traktorer på ett område där fordonstrafik ej är tillåten.
Åtgärd: Fältteamet åker till dit men då var det ingen kvar på platsen.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ett ungdomsgäng som befinner sig i Stadsparken och spelar hög musik.
Åtgärd: Fältteamet åker till platsen och har ett bra samtal med ungdomarna som sedan lämnar parken.

Händelse: Fältteamet får information om ett bråk mellan två ungdomar som grundas i en tidigare konflikt. En av ungdomarna uppger att denne blivit slagen. En vårdnadshavare finns på plats.
Åtgärd: Polis involverades och tog över ärendet.

Händelse: Fältteamet får ett samtal om att det var en konflikt mellan ungdomar vid biografen.
Åtgärd: Fältteamet tog kontakt med personalen på plats och även med berörda vårdnadshavare.

Händelse: Fällteamet observerade ungdomar som åkte på moped utan ljus. En av ungdomarna bar på ett luftgevär.
Åtgärd: Fältteamet samtalade med ungdomarna och förklarade att situationen var mycket allvarlig. Kontakt med polis samt orosanmälan till socialtjänsten. 

Händelse: Ronderande väktare informerade om en situation där ungdomar samlats och där någon kastar ett föremål mot väktarens fordon.
Åtgärd: Kontakt togs med Polis och händelsen hanteras enligt rutin inom bevaktningsbolaget.

Polismyndighetens information för vecka 44

Polismyndigheten uppger att totalt har 21 brott anmälts senaste veckan. En anmälan om skadegörelse har inkommit, åtta anmälningar om tillgreppsbrott (stöld) varav två anmälningar gäller stöld av moped och tre anmälningar om våldsbrott.

Som föregående vecka flaggar Polisen för fortsatt problem med mopedstölder/skadegörelse av mopeder

Polisen informerar om att det fortfarande är problem med mopedstölder, försök till mopedstölder samt skadegörelse av mopeder. Bland annat eldades en moped upp i centrala Lysekil under söndagskvällen.

Polisen uppmanar allmänheten att tipsa om man sett eller hört något om dessa mopedstölder eller skadegörelser. Polisen uppmanar också vårdnadshavare att vistas i de miljöer där deras barn är och säkerställa att de inte är involverade i dessa händelser.

Polisen påminner också ägare av den här typen av fordon att se över låsanordningar och förvaringsplatser i syfte att minska risken för eventuella tillgrepp.

Läs mer om tips för att minska risken för stöld av moped på:

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsguider/fordon-bat/moped/ Länk till annan webbplats.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.

Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.