Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ring vår trygghetstelefon

Till vår trygghetstelefon kan du ringa dygnet runt och rapportera om oroliga situationer eller andra ordningsstörningar.

Vad är trygghetstelefonen?

Lysekils kommun har i samarbete med SOS Alarm skapat en trygghetstelefon dit du som allmänhet kan ringa dygnet runt.

Trygghetstelefonen, med telefonnummer 031-334 12 19, är en tydlig kontaktpunkt för att informera och rapportera om oroliga situationer eller andra ordningsstörningar som är pågående i vår kommun.

Det ersätter inte larmnumret 112, men är ett komplement för att underlätta för dig som allmänhet att rapportera om händelser och för oss som kommun att så snabbt som möjligt kunna agera.

Vad händer efter samtalet till trygghetstelefonen?

Trygghetstelefonen är en kontaktpunkt som är igång dygnet runt, alla dagar i veckan. Ditt samtal tas emot av SOS Alarm som svarar "Trygghetstelefonen Lysekils kommun". Du som inringare berättar om den pågående eller aktuella händelsen och operatören vid SOS Alarm ställer vid behov följdfrågor för att få ökad klarhet kring händelsen som du ringer in om. Efter samtalet med dig kontaktar SOS Alarm i sin tur våra kommunala resurser enligt en åtgärdsinstruktion som är framtagen mellan SOS Alarm och Lysekils kommun.

Via trygghetstelefonen kan du när som helst ringa in och kommunen agerar så snart som möjligt med de resurser som finns tillgängliga. Det kommer vara tillfällen då vi inte har personal i tjänst. Då kontaktas en beslutsfunktion inom kommunen för att bedöma om den rapporterade händelsen behöver hanteras i särskild ordning eller om informationen om händelsen kan delges berörda verksamheter till nästkommande arbetspass. Alla samtal och all hantering följs upp.

Vid akuta händelser – ring 112

Vid akuta händelser och pågående brott ska du även fortsättningsvis alltid ringa 112.