Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Fritidsverksamhetens förstärkning på plats

Bild på Mubaaraq och Jörgen

Det intensifierade trygghetsarbetet fortsätter.

Den förstärkta fritidsverksamheten, bestående av Jörgen Carlsson och Mubaaraq Ibraahim som har anställts som ett led i det intensifierade trygghetsarbetet, ska bedriva ett riktat arbete och verka för att ungdomar i kommunen får ännu bättre möjlighet till positiva aktiviteter.

Fokus på aktiviteter för ungdomar

Jörgen och Mubaaraq kommer, tillsammans med de övriga medarbetarna vid fritidsenheten, att under sommaren utgå från ABF Rorkulten på Drottninggatan i Lysekil.

Den inledande tiden kommer fokus vara att arbeta kontaktskapande så att ungdomarna vet vilka Jörgen och Mubaaraq är, för att sedan fånga upp ungdomarnas intressen och förslag på aktiviteter.

Jörgen och Mubaaraq om deras uppdrag

”Jag har en stark tro på att det går att förändra saker. Stimulerande och meningsfulla aktiviteter kommer leda till en bättre situation i Lysekil”, säger Jörgen.

”Jag bor på Badhusberget själv och känner många av ungdomarna och även deras föräldrar. Ungdomarna respekterar mig och blir en brygga mellan ungdomarna och deras föräldrar. Tillsammans med Jörgen kommer vi ungdomarna nära på ett naturligt sätt. Jörgen via fotbollen och jag genom att jag känner många av dem” – säger Mubaaraq.

Kommunens intensifierade trygghetsarbete

Fritidsverksamhetens förstärkning är en del i kommunens intensifierade trygghetsarbete.

Efter en eskalerande oro i kommunen, som bland annat ledde till allvarliga händelser i centrala Lysekil i början på juni, beslutade kommunledningen att intensifiera trygghetsarbetet. Det sker genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle.

Arbetet sker inom ramen för det som är kommunens uppdrag och befogenheter. Ingripanden vid pågående brottslighet är polisens ansvar.

Intensifierat trygghetsarbete i Lysekils kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.