Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Rapportera in otrygga platser

Nu kan du bidra till trygghetsarbetet genom att rapportera om otrygga platser i kommunen i vårt digitala trygghetsformulär.

I det nya webbaserade formuläret kan du rapportera en otrygg plats genom att markera den på en karta och beskriva vad som gör platsen otrygg.

Din information är viktig

Genom att skicka in dina iakttagelser bidrar du till trygghetsarbetet. Din rapport går automatiskt till Tekniska avdelningen, Avdelningen för Service samt Trygghetsgruppen inom Lysekils kommun. Varje rapport läses kontinuerligt och används som en del i underlaget för prioriteringar i trygghetsarbetet och för planeringen av den fysiska miljön.

Det kan handla om åtgärder som att fältteamsresurser ökar sin närvaro på vissa platser, att brister i den fysiska miljön åtgärdas så snart som möjligt och att förbättringar i den fysiska miljön planeras på lång sikt utifrån din rapport.

Vad gör en plats otrygg?

Vad som gör att platsen upplevs otrygg kan variera över dygnet och bero på många olika faktorer så som klotter, trasig eller bristande belysning, att platsen ofta besöks av personer som upplevs som stör den allmänna ordningen med mera. Ju mer specifik du är i din rapport, desto mer hjälper den oss att åtgärda problemet.

Vid akuta händelser – ring 112

Vid akuta händelser och pågående brott ska du även fortsättningsvis alltid ringa 112.

Formuläret ersätter inte heller de mer akuta kontaktvägar som exempelvis fastighetsjouren och jouren vid LEVA i Lysekil AB.

Tack för att du med din rapport och dina iakttagelser bidrar till ett tryggare Lysekil!

Kommunens förstärkta trygghetsarbete

Trygghetsformuläret har tagits fram som en del i kommunens förstärkta trygghetsarbete.

Efter en eskalerande oro i kommunen, som bland annat lett till allvarliga händelser i centrala Lysekil den senaste tiden, har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet. Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle.

Arbetet sker inom ramen för det som är kommunens uppdrag och befogenheter. Ingripanden vid pågående brottslighet är polisens ansvar.

Inriktningsbeslut kring förstärkt trygghetsarbete

Åtgärder för intensifierat trygghetsarbete