Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Du som är vuxen är viktig!

Du som är vuxen är viktig och som förälder har du ett långtgående ansvar för ditt barn. Under sommaren vistas våra barn och ungdomar mer utomhus och har oftast mer ledig tid. Var aktiv i ditt barns liv och ta del av barnets aktiviteter när det rör sig ute.

Gå gärna ut en extra runda

Som vuxen kan du bidra till ökad trygghet för andra genom att vara ute på gator och torg. Ta gärna en extra runda med hunden eller en promenad tillsammans med andra. Vi ska givetvis undvika att samlas i stora grupper men vill att vi blir fler som väljer att träffas utomhus i våra gemensamma miljöer.

Fältare kommer att vara ute

Som en del i komunens förebyggande arbete med trygghet är kommunens personal ute och fältar. Det innebär att under eftermiddag och fram till tidig natt under de flesta av veckans dagar kommer personal att arbeta uppsökande med kontaktskapande aktiviteter på platser där barn och ungdomar vistas.

Akuta händelser eller tips om brott

Vid akuta händelser eller pågående brott är det alltid 112 som du ska ringa. Det är polisen som ansvarar för att upprätthålla allmän ordning och ingripa vid ordningsstörningar eller brott.

Vid anmälningar till polis eller tips om brottslighet ringer du 114 14. Du kan också tipsa polisen via www.polisen.se. Öppnas i nytt fönster.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att tipsa, fråga eller informera om samhällsrelaterade händelser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp?

Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Socialtjänsten kan också erbjuda föräldrastöd om det behövs.

Om du misstänker att ett barn inte har det bra bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsteam, som du når på 072-143 54 90. Du har rätt att vara anonym. Du kan ringa, e-posta eller skriva brev till oss. Det är sedan socialtjänstens uppgift att fatta beslut om det behövs en utredning. Läs mer på:

https://www.lysekil.se/omsorg-och-stod/stod-till-familj-barn-och-unga/misstanke-om-barn-som-far-illa.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips till dig som är förälder

Ju fler av oss som handlar konsekvent ju mindre risk för att våra ungdomar hamnar i situationer de inte mår bra av.

  1. Bry dig om – i stort och smått. Engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?
  2. Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.
  3. Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Många unga skulle inte dricka alls om de fick tydliga gränser. De flesta tonåringar anser också att det är fel att föräldrar köper ut alkohol. Det kan vara bra att veta att det ofta är äldre syskon som langar.
  4. ”Alla andra får ju.” Alla andra får inte alls. Ungdomar tror ofta att kompisar dricker mer alkohol än vad de verkligen gör. De flesta brott begås i samband med alkohol. Som vuxna har vi ett viktigt ansvar att vara tydliga och sätta gränser för våra ungdomar.
  5. Var tydlig och sätt gränser. Alla ungdomar vill testa och tänja gränser. Det är okej att vara en besvärlig tonåring men det är också okej att vara en besvärlig förälder. Som vuxen har du ett ansvar för att sätta tydliga gränser och säga nej till sådant som kan skada och äventyra ditt barns framtid och hälsa. Det är att bry sig om, även om ditt barn inte håller med dig just då.
  6. Gör överenskommelser. Vart ska du gå och med vem? När och hur kommer du hem? Ska jag hämta eller möta dig? Med frågor av omtanke och inte bara kontroll, har du stora chanser att få svar. Kom överens om en tid och att ni hörs av om planerna ändras. Om ditt barn ska sova över, ring kompisens föräldrar och stäm av.
  7. Var vaken och var beredd att hämta. Var beredd att hämta din tonåring från festen, eller ordna så att någon annan gör det. Var vaken och prata en liten stund när ditt barn kommer hem.
  8. Håll kontakt med andra föräldrar. Det ger dig möjlighet att diskutera problem och gränser med andra vuxna. Det minskar också risken för att dina barn kan festa föräldrafritt och få tillgång till alkohol i andra hem.
  9. Var extra uppmärksam när det behövs. Det kan handla om perioden kring skolavslutningarna och om festhelger som halloween, lucia, nyår, valborg och midsommar eller i samband med klassresor och läger.
  10. Lär dig tolka signalerna. De flesta vuxna känner nog igen tecknen på att någon druckit alkohol. Med narkotika är det svårare. De flesta föräldrar har ju inte varit i kontakt med narkotika. Symptomen är inte så lätta att känna igen och tolka. En del symptom, som till exempel trötthet, aggressivitet och håglöshet, behöver ju inte bero på droger. Uppmärksamma dock alltid ändrat beteende eller om din tonåring skaffat andra kompisar.

Information hämtat från BRÅ´s informationsfolder, läs mer på:

www.bra.se Länk till annan webbplats.