Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Bäst i Västra Götaland, sjunde plats i Sverige

Av 148 deltagande kommuner hamnade Lysekil på sjunde plats i Sverige i SKRs mätning av NKI (Nöjd Kund Index).

Bygglovenheten i Lysekils kommun har sedan 2017 varit med i SKRs (Sveriges kommuner och regioner) mätning: Löpande insikt. Av de 148 kommuner som deltar i denna mätning hamnade Lysekil som nummer sju i rankningen.

Mätningen vänder sig till alla medborgare och företag som fått ett bygglovsbeslut, förhandsbesked eller startbesked. Mätningen svarar på NKI (nöjd kund index) under kontakten med bygglovenheten. Följande områden tas upp i mätningen; information, tillgänglighet, bemötande, kompentens, rättssäkerhet samt effektivitet.

Klart över genomsnittet

Genomsnittet NKI (nöjd kund index) ligger på 64. Lysekil har i 2019 års mätning ett NKI på 82.

- Det känns väldigt bra, vi är glada och stolta över det här resultatet. Sedan mätningens början har vi hela tiden förbättrat oss. Vi gick från 46:e plats 2017 till 7:de plats 2019. Hårt arbete ger resultat, säger Anna Wigell, avdelningschef för Plan och Bygg.