Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Revidering av kulturmiljöprogram

Lysekils kommun har påbörjat arbetet med att revidera kommunens kulturmiljöprogram från 1992.

Arbetet innebär att byggnadsantikvarien från kommunen kommer vara ute och inventera kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer under våren.

Ett kulturmiljöprogram har bland annat till syfte att identifiera miljöer och områden som speglar kommunens utveckling, historia och kulturhistoriska värden. Detta kan i sin tur ge oss en större förståelse för både vår historia och våra omgivningar. Ytterligare syfte är att upprätta riktlinjer och ge råd avseende hur de kulturhistoriska värdena kan tas tillvara och utvecklas.