Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Tema ekonomi på språkcafét

Svenska sedlar.

Behöver du mer kunskap om hur du ska sköta din egen ekonomi? Tycker du att bank-id och andra digitala verktyg är svåra att hantera?

Under tidig vår kommer privatekonomi vara ett löpande tema på språkcafét på Rorkulten.

De digitala tjänster som banker och andra organisationer idag erbjuder skapar nya möjligheter men också ett ökat behov av kunskaper om hur de ska användas.

Det handlar både om att göra det möjligt för fler konsumenter att använda dessa tjänster och att minska risken att de används på ett sätt som kan öka risken för bedrägerier.

Språkcafé stärker kunskaper för vardagen

Genom att arbeta med ekonomi som tema ska språkcafét bidra till att öka kunskaperna om privatekonomi och om digitala tjänster som man kan ha användning för.

Finansinspektionens uppdaterade version av boken Dina pengar och din ekonomi, tillsammans med en animerad film om bland annat mobilt bank-id och autogiro är en grund för temat under våren. Boken och filmen är gjorda för att användas i lektioner i svenska för invandrare (SFI) om privatekonomi. Materialet finns på sfiekonomi.se.

Alla är välkomna till språkcafé på kulturmötesplatsen Rorkulten, Drottninggatan 4. Vi bjuder på fika!

Tisdagar klockan 13.00 - 15.00

Torsdagar klockan 15.00 –17.00

Hållbar utveckling

Arbetet med ökad kunskap om ekonomi är en del av Lysekils kommuns arbete med Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Agenda 2030 är FN:s plan för hållbar utveckling. 17 globala mål ska leda fram till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.

Mål 5 - jämställdhet - handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Hållbar utveckling finns även med som en del av Lysekils kommuns Vision 2030.