Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Ny grönstrategi för våra utemiljöer

Gräs sol och blå himmel.

Lysekils kommun har tagit fram en grönstrategi som fastställer utvecklingsmål och inriktningar för tätorternas utemiljöer.

Lysekils kommuns nya grönstrategi antogs i december 2019. I korthet består den av ett antal politiskt godkända mål och inriktningar som styr utvecklingen av tätorternas utemiljöer och närliggande naturområden.

Utemiljöernas värde

Det övergripande syftet med grönstrategin är att framhålla det ekonomiska värde som utemiljöerna i stan ger ett samhälle. Detta till exempel i form av översvämningsskydd, hälsofrämjande platser att röra sig på och attraktiva turistområden.

En nyckel till en levande stad är sammanlänkade, lättillgängliga och stimulerande grönytor och naturområden.

I länken nedan kan du läsa mer om Lysekils kommuns grönstrategi.