Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Behöver du stöd eller hjälp i ditt föräldraskap?

Föräldrar är viktiga för barns utveckling och hälsa.

Förmågan att vara bra föräldrar påverkas av många olika faktorer i samhället. Och ibland kan det vara svårt att veta hur du på bästa sätt kan stödja ditt barn.

Socialtjänsten i kommunen

Vi i kommunen finns till för dig som förälder både inom kommunens olika verksamheter men speciellt inom socialtjänsten. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att barn och ungdomar får en trygg uppväxt.

Du kan lugnt vända dig till oss för att få hjälp och stöd med olika problem som familjen har svårt att lösa på egen hand. Du kan också få råd och stöd om du har problem i familjen med droger, brott med mera.

Känner du något barn eller ungdom som far illa så kan du att kontakta socialtjänsten.

Kontakta oss

Vill du kontakta socialtjänsten i Lysekils kommun ring mottagningsteamets telefon
0721-435490.

Du kan också vända dig till familjebehandlarnas rådgivningstelefon
0721-474660.

Arbete med föräldrastöd är en del av Lysekils kommuns arbete med hållbarhet och målen i Agenda 2030. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.
Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande. Mål 10: Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.