Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Språkcaféverksamheten utvecklas

Grupp människor som håller kaffekoppar.

Med medel från Länsstyrelsen ska nu språkcaféverksamheten utvecklas och förstärkas.

Lysekils kommun har sökt och beviljats medel från Länsstyrelsen för att utveckla språkcaféverksamheten. Om man är nyanländ är språket den viktigaste nyckeln för att ta sig in i det svenska samhället och etablera sig på arbetsmarknaden.

De beviljade ansökningarna ger nu möjlighet att utveckla den befintliga språkcaféverksamheten på kulturmötesplatsen Rorkulten i Norra Hamnen.

Två projektanställningar

En del av medlen används för att anställa en så kallad språkcoach. Rekryteringen av den funktionen är klar och Ulrika Dahlström-Welin har nu börjat jobba med planeringen av språkcafét. Ulrika har en bakgrund inom utbildningssektorn och har i många år arbetat med utbildning av nyanlända.

- Språket är nyckeln till egen försörjning och till samhället. Språkcafét bidrar genom att erbjuda övningstillfällen utöver studier på SFI, svenska för invandrare. Språkcafét ska stärka asylsökande och nyanländas kunskaper både i det svenska språket och om det svenska samhället. Det är viktigt att lära sig språket så snabbt som möjligt eftersom det många gånger är avgörande för att kunna studera vidare, arbeta och vara delaktig i det svenska samhället, säger Ulrika Dahlström-Welin.

Vill du arbeta med språkcafé?

Utöver Ulrika kommer även en flerspråkig person - en så kallad språkvän - att projektanställas för att arbeta med språkcafét. Lysekils kommun söker därför en person med kunskaper i svenska, somaliska och engelska. Varmt välkommen med din ansökan. Sista ansökningsdag är den 4 december.

Språkcaféverksamheten är en del av Lysekils kommuns arbete med Agenda 2030 och de globala målen. God utbildning för alla ryms under mål 4:

"Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle."