Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

El och biogas istället för bensin och diesel

Foto på Sture Martinsson och Olle Nydén.

Sture Martinsson, chef för administrativa enheten och Olle Nydén, post- och kontorsvaktmästare, bredvid nya elbilen för Lysekils kommuns postutkörning.

Lysekils kommuns bensin- och dieseldrivna bilar byts successivt ut till fossilfria el- och biogasfordon.

I Lysekils kommun kommer vi successivt att byta ut våra bilar så att de drivs med el och
biogas, istället för med bensin och diesel. Målet är att alla våra bilar ska vara fossilfria år 2030.

- Vi är en stor arbetsgivare och står för en betydande mängd transporter. Med vår satsning kan
vi förhoppningsvis bidra till att snabba på utbyggnaden av infrastruktur för laddning och tankning av förnybara och fossilfria drivmedel, säger Sture Martinsson som är chef för
administrativa enheten som ansvarar för Lysekils kommuns fordon.

Elbilar för ett fossilfritt samhälle

Som ett steg på vägen mot ett fossilfritt samhälle så har Lysekils kommun köpt in totalt fem elbilar. IT-avdelningen har tre elbilar, fastighetsenheten har en och administrativa enheten använder en bil för postutkörning.

Det har även gjorts en upphandling av personbilar med eldrift som inom kort kommer att börja användas i fler lämpliga verksamheter.