Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Det flyter på bra i våra hamnar

Havsbadet hamnen bryggor

Nu är våra hamnar väl rustade inför sommarsäsongen med bland annat nya bryggor, y-bommar, vågbrytare och elstolpar.

Lysekils kommun har drygt 2000 fasta båtplatser fördelat på nio hemmahamnar. Havsbadet, Kolholmarna/Grötö, Långevik, Norra Hamnen, Rinkenäs, Stångholmesund, Valbodalen, Fiskebäckskil, Gullmarsstrand och Grundsund. Den sistnämnda är indelad i fyra olika platser, Västra kajen, Östra kajen, Värbo och Söhalla.

Anläggningarna rustas upp

Anläggningarna har haft och har fortfarande i flera fall, stort behov av att rustas upp eftersom skicket är dåligt och den maximala tekniska livslängden är uppnådd.
Behovet av nya bryggor och y-bommar har även påverkats av dagens storlek på båtar som är något bredare och kortare. Båtplatserna har därför anpassats efter nya mått och många båtägare föredrar att ligga vid y-bommar och bryggor som följer med havsnivån.

- Det har hänt mycket i våra hamnar de senaste åren. Långevik, Norra hamnen och Värbo har fått nya flytbryggor med tillhörande y-bommar och det gör det mycket enklare för kunderna och de flesta verkar nöjda med det, säger Ellinor Jensen hamnchef.

Elstolpar

Hamnenheten har även installerat nya elstolpar där det går att ladda sin elbåt, eftersom behovet av laddare för båt växer. De vill göra det enkelt för alla att äga och använda en eldriven båt. Elstolparna innebär också ett nytt system där betalningen sker direkt, vilket bidrar till att var och en betalar för sin egna elanvändning.

Satsningen på elstolpar är en del i det EU-finansierade projektet go:LEIF, där Lysekils kommun och Leva i Lysekil är deltagare. Syftet med projektet är att skapa laddpunkter för elbåtar längs kusten från Göteborg till Agder i Norge. Tanken är att göra det enklare att välja elbåt och på så sätt påskynda den gröna omställningen av båtlivet.

Framtidsvision

- Vi har kommit en bra bit på väg men det finns fortfarande mycket att göra. Vi har några år till framför oss om vi ska få ordning på anläggningarna. Näst på tur är hamnen i Fiskebäckskil som också ska få nya bryggor och y-bommar. Planen på lång sikt är att alla hamnar ska rustas upp och få nya bryggor och y-bommar så att det blir enhetligt och lättare för våra kunder, säger Ellinor Jensen hamnchef.